Published On: mie, apr. 11th, 2018

Administrație publică eficientă prin sistem de management al calității- Consiliul Județean Dâmbovița

Consiliul Judeţean Dâmboviţa a organizat astăzi o conferinţa de presă cu prilejul lansării proiectului „APT_SMC – Administrație Publică eficienTă prin Sistem de Management al Calității”, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2.

Au fost prezenți președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Daniel Comănescu, vicepreședinte Luciana Cristea, Florin Valeriu Gilia, manager Direcția Programe Europene și Ivan Vasile Ivanoff, secretarul județului.

Obiectivul general al proiectului îl constituie implementarea unor sisteme integrate de management al calității și performanței, în vederea optimizării proceselor decizionale și de sprijin a clienților, susținut de dezvoltarea abilităților personalului de la nivelul solicitantului.

Se urmărește implementarea unui Sistem de Management al Calității certificat conform Standardului Internațional ISO 9001:2015 (SMC) și a instrumentului de management al performanței Balance Scorecard (BSC).

Obiectivul propus este în concordanță cu obiectivele axei prioritare 2 din POCA în care sunt sprijinite autoritățile și instituțiile publice locale să-și dezvolte și să implementeze un sistem de management performant prin intermediul obiectivului specific 2.1 „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

Sursa de finanțare: Fondul Social European prin POCA 2014 – 2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Cererea de proiecte CP4/2017, Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului:  621.847,30 lei (inclusiv TVA) suma de 12.437,35 lei (inclusiv TVA), ce reprezintă cofinanţarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Obiectivele specifice:

OS.1 Elaborarea, dezvoltarea, implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Calității în conformitate cu prevederile Standardului ISO 9001:2015 care să conducă la creșterea calității, eficienței și a transparenței serviciilor oferite precum și dezvoltarea unui proces de monitorizare și de evaluare a impactului net al serviciilor oferite.

OS.2 Elaborarea, dezvoltarea și implementarea unor sisteme de management al performanței în baza Balance ScoreCard.

OS.3 Dezvoltarea abilităților specifice ale personalului public în domeniul managementului calității în vederea elaborării, implementării și menținerii unor sisteme de management al calității și performanței la nivelul beneficiarului astfel încât să se mențină la un standard european calitatea serviciilor acordate.

OS.4 Dezvoltarea de noi abilități ale personalului în vederea optimizării proceselor decizionale orientate către cetățeni. 

Grup țintă: este format din 100 de persoane, funcționari publici și/sau aleși locali din organizația noastră și care vor participa la instruirile programate în cadrul proiectului, în vederea dezvoltării unor sisteme de management eficiente pe toate palierele de activitate.

Activitățile în care Consiliul Județean Dâmbovița este implicat:

  • Activitatea de management;
  • Activitatea de informare şi publicitate;
  • Activitatea de documentare, realizare şi implementare a SMC-ului (Sistem de Management al Calității);
  • Activitatea de dezvoltare a cunoştinţelor şi abilităţilor grupului ţintă;
  • Activitatea de realizare şi implementare a unui sistem Balance Scorecard.

Rezultatele proiectului:

  1. SMC (Sistemul de Management al Calității) implementat la nivelul instituției în conformitate cu Standardul SR EN ISO 9001:2015;
  2. Sistem Balance Scorecard implementat la nivelul instituției;
  3. Dezvoltarea de noi abilități în vederea optimizării procesului decizional adresat cetățenilor.

Durata de implementare a proiectului este de 16 de luni de la data semnării contractului de finanţare.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.

Totul despre lume, totul despre tine – cine esti, ce vrei, ce faci!

ROMANIA CULTURAL

OFICIAL MEDIA

Pentru un corp sanatos

Info Targoviste Complex


YouTube Oficial Media

Pin It