mar. ian. 28th, 2020

Calendarul zilei 9 noiembrie. Ziua Internațională de luptă împotriva rasismului și antisemitismului

Calendarul zilei 9 noiembrie. Evenimente

 • 1282: Papa Martin al IV-lea l-a excomunicat pe regele Petru al III-lea al Aragonului.
 • 1330: La Posada, oastea lui Basarab I a început lupta cu oștirea ungară condusă de Carol Robert de Anjou, care se retrăgea spre Transilvania.
 • 1376: Primele statute de breaslă păstrate din Transilvania. Ele aparțineau breslelor din Sibiu, Sighișoara, Sebeș și Orăștie.
 • 1697: Papa Inocențiu al XII-lea fondează orașul Cervia.
 • 1799: Revoluția franceză: Lovitură de stat (“18 brumar”). Directoratul este înlăturat și înlocuit cu Consulatul; instaurarea dictaturii burgheziei.
 • 1857: Deputații pontași din Adunarea ad-hoc a Moldovei, în frunte cu Ion Roată, au depus o jalbă pe biroul Adunării, cerând, printre altele, desființarea “boierescului”.
 • 1877: Armata română cucerește reduta otomană de la Rahova.
 • 1888: Criminalul londonez Jack Spintecatorul a ucis ultima lui victimă, pe nume Mary Jane Kelly.
 • 1918: Împăratul Wilhelm al II-lea abdică după Revoluția Germană iar Germania este proclamată Republică.
 • 1923: “Puciul de la berărie”, condus de Adolf Hitler, este înnăbușit la München.
 • 1938: Diplomatul nazist Ernst vom Rath moare de rănile provocate de gloanțele rezistenței luptătorilor evrei, un act pe care naziștii l-au folosit ca o scuză pentru a demara pogromul național cunoscut sub numele de Kristallnacht (Noaptea de Cristal).
 • 1961: România a devenit membra a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).
 • 1989: Barierele dintre Germania de Est și cea de Vest au fost deschise.
 • 1993: Croații bosniaci au distrus podul Stari Most din Mostar, construit cu peste 400 de ani în urmă.
 • 1994: Descoperirea elementului chimic darmstadtiu.
 • 2003: O eclipsă totală de lună este văzută în America, Europa, Africa și Asia Centrală.

Ziua Internațională de luptă împotriva rasismului și antisemitismului

Astăzi este Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Fascismului şi Antisemitismului .

În fiecare an, pe 9 noiembrie, sunt comemorate victimele “Nopţii de cristal”.

Din 1935, evreilor li s-a luat cetăţenia germană şi li s-a interzis să mai ocupe funcţii guvernamentale. Cei mai mulţi evrei germani angajaţi şi-au pierdut slujbele, locurile lor de muncă fiind luate de şomerii “puri” din punct de vedere etnic.

Pe 9 noiembrie 1938, naziştii au provocat un pogrom împotriva afaceriştilor evrei, pogrom cunoscut sub numele de Kristallnacht (“Noaptea de cristal”).

Acest nume a fost folosit deoarece numeroasele geamuri şi vitrine sparte făceau ca străzile să pară acoperite cu cristal. În această noapte, în anul 1938, toate vitrinele magazinelor evreieşti din Germania şi Austria au fost sparte de către bande de nazişti.

Peste 30.000 de evrei au fost trimisi în taberele de concentrare, iar alţi 100 au fst omorâţi. Peste 7.000 de magazine au fost distruse şi 200 de sinagogi au fost arse. Până în septembrie 1939, peste 200.000 de evrei au părăsit Germania, proprietăţile lor fiind confiscate de guvernul nazist.

A fost prima situaţie din istoria modernă în care violenţa a fost îndreptată pe scară largă şi în mod deliberat împotriva evreilor într-o ţară vest-europeană.

wikipedia.org

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments

POATE ATI UITAT ACESTE ARTICOLE

CONCURS DE SOLUȚII “CENTRUL PENTRU ARTĂ,TEHNOLOGIE ȘI EXPERIMENT MULTIPLEXITY “ TIMIȘOARA Concursularecascopgăsireaceleimaibunesoluțiipentruamenajareaterenuluișiimobilelordincadrulfostuluiansambluindustrialdepestr.TakeIonescu,aflateînproprietateaMunicipalitățiidin Timișoara, astfel încât să devină un centru pentru artă, tehnologie și experiment, care seva numiMultipleXity.MultipleXity va fi un centru destinat experimentului cultural şi tehnologic prin multiple funcțiunicare se vor desfășura în fostele ateliere şi depouri de tramvaie de pe stradaTakeIonescu 56-58şiintegrândșiMuzeulCorneliuMiklosi(bd.TakeIonescu83).RolulMultipleXityestesăfacilitezeşiîncurajezeprinexperimentiniţiativeşiproiecteaflatelagraniţadintretehnologieşiartă.MultipleXityvaoferiunspaţiudeschisşiliber,cuoinfrastructurăaccesibilăpentruproiecteşi experiențe inovatoare. Aici se vor produce concepte şi produse artistice, tehnologice princolaborareintensivă.Concursul MultpleXity este promovat de Primăria Municipiului Timișoara (PMT), careesteatâtproprietarulterenuluișialimobilelorcarevorfaceobiectulviitoareiintervenții,cât și autoritatea contractantă care va achiziționa în urma acestui concurs serviciile deproiectare pentru intervenția pe care odorește.Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România (OAR), o organizațieprofesională care are ca misiune creșterea calității produsului arhitectural-urbanistic șipromovarea acestui serviciu față de societate ca act de cultură de interes public.Procedura de atribuire se face prin concursul de soluții, desfășurat într-o singură fază, ce areca finalitate atribuirea contractului de proiectare pentru acestobiectiv,deschis în România,țările Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene. Concursulde soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din Legeanr.98/2016 privind achizițiile publice, urmând caulterior,contractul de servicii de proiectare săfie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fărăpublicarea prealabilă a unui anunț departicipare.ConcursulesteorganizatînconformitatecuRegulamentuldeconcursurialUniuniiInternaționaleaArhitecților–UIA,prevederileRecomandărilorInternaționalepentruConcursuridearhitecturăși urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluțiiOAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației învigoare privind atribuireacontractelor de achizițiepublică