mie. feb. 19th, 2020

Prezentarea programului de dezvoltare emoţională a elevilor din învăţământul primar „ABC-ul emoţiilor”      

Ce este programul „ABC-ul emoţiilor”?

Este un program de formare şi consolidare a abilităţilor emoţionale cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe: conştientizarea de sine, abilităţi de comunicare asertivă, gestionarea emoţiilor negative, abilitatea de a face faţă presiunii grupului şi de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă.

 Cui se adresează?

  • elevilor din clasele I şi a II-a

 De ce?

Influenţarea emoţiilor şi sentimentelor joacă un rol important în programele de prevenire concepute pentru a provoca o schimbare durabilă de comportament.

Inteligenţa emoţională din viaţa adultă îşi are originea în dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale în perioada preşcolară şi şcolară mică, acestea fiind perioade de achiziţii fundamentale în plan emoţional, social şi cognitiv.

Copiii care prezintă deficite la nivelul competenţelor emoţionale şi sociale riscă să dezvolte probleme serioase, atât în timpul copilăriei, a adolescenţei cât şi a vieţii adulte, într-o serie de domenii cum ar fi: sănătatea mentală (anxietate, depresie, tulburări de comportament, delicvenţă juvenilă, consum de alcool şi droguri etc.), dezvoltarea cognitivă (atitudini negative faţă de şcoală, lipsa încrederii în abilitatea de a rezolva sarcinile şcolare şi refuzul acestora), adaptarea şcolară (absenteism, abandon şcolar, dificultăţi în adaptarea la cerinţele mediului şcolar etc.).

În multe cazuri, consumul de droguri compensează incapacitatea de a gestiona, într-un mod mai productiv, sentimentele de tristeţe şi lipsă de speranţă. O deficienţă emoţională gravă are ca rezultat incapacitatea oamenilor de „a percepe” semnificaţia noilor informaţii şi a experienţelor anterioare, ceea ce poate duce la un comportament iresponsabil şi un dezechilibru.

            
Ce obiective urmăreşte proiectul?

Proiectul „ABC-ul emoţiilor” este centrat pe dezvoltarea a cinci competenţe cheie:

Autocunoaştere:  abilitatea de a-şi recunoaşte corect emoţiile şi gândurile, precum şi influenţa lor asupra comportamentului. Include evaluarea precisă a punctelor forte şi a limitelor şi dezvoltarea unui sentiment de încredere şi optimism.

Stăpânirea de sine: abilitatea de a-şi regla emoţiile, gândurile şi comportamentele în situaţii diverse. Aceasta include managementul stresului, controlul impulsurilor, motivarea.

Conştiinţa socială: abilitatea de a întelege perspectiva şi de a empatiza cu alte persoane.

Abilitatea de a lua decizii responsabile: abilitatea de a face alegeri constructive şi respectuoase asupra comportamentului personal şi a interacţiunilor sociale, decizii bazate pe luarea în considerare a standardelor etice, normelor sociale, evaluarea realistă a consecinţelor diverselor acţiuni, precum şi starea de bine a sa şi a celorlalţi.

Gestionarea relaţiilor interpersonale: valorizarea relaţiilor familiale.

 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments