mie. feb. 19th, 2020

Comercializarea produselor specifice Zilei de comemorare, 1 noiembrie

Cererile pentru obţinerea Avizului în vederea desfăşurării activităţii de comerţ stradal pentru comercializarea produselor specifice Zilei de 1 noiembrie, de comemorare a morţilor, se vor înregistra la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 12, ghişeele 8 şi 9, în perioada 22.10.2019-25.10.2019. Avizele se emit pentru o perioadă determinată de timp, ca activitate prevăzută în HCL110/2016, Cap.II, art.4, pct..2, lit.b , respectiv activităţi comerciale ocazionale, pe o suprafaţă de 2 mp, comercializare de flori, coroniţe, aranjamente florale, candele. Se acordă o singură locatie pentru fiecare solicitant. Actele necesare: cerere tip obtinuta de la ghişeul 8 sau 9, camera 12 şi copie buletin de identitate, carte de identitate  sau copie act  firmă ( copie Certificat Unic de Înregistrare ). Se menţine procedura de achitare a taxei de autorizare, a imprimatului şi a taxei de ocupare a domeniului public în momentul inregistrării cererilor, fără posibilitatea de restituire a acestor taxe, achitarea efectuându-se pe perioada precizată, chiar dacă solicitarea se face pe un număr mai mic de zile din intervalul aprobat.

Locatiile propuse pentru a efectua această activitate sunt perimetrele cimitirelor din municipiul Timişoara, respectiv, cimitirele din: Calea Şagului; Calea Buziaşului; Calea Lipovei; Cimitirul Eroilor; Rusu Şirianu; Stuparilor; Calea Lipovei în perioada 30.10.2019-01.11.2019.

Pentru buna organizare a evenimentului:

Operatorii economici au obligaţia de a deţine la locul de vânzare,  Avizul pentru desfăşurarea comerţului stradal, eliberat de Biroul Autorizare Activităţi Comerciale, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate al vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menţionate in avizul solicitat.  Încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare atrage sancţionarea contravenţională a  persoanei sau reprezentantului firmei de către agentii constatatori, cât şi retragerea avizului de către emitent.

Salubrizarea permanenta a amplasamentului ocupat este obligatorie, încălcarea acestei prevederi duce la retragerea Avizului eliberat de către autoritatea locală a municipiului Timişoara.

Cedarea dreptului de folosinţă a amplasamentului ocupat în zonele menţionate de către deţinătorul avizului altei persoane, duce la retragerea Avizului şi la sancţionarea contravenţională a faptei.

Activitatea comercială desfăşurată cu ocazia acestui eveniment nu trebuie să perturbe circulaţia pietonală din perimetrul cimitirelor.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments