lun. feb. 17th, 2020

Conferință de presă la sediul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității

Ieri, 06 noiembrie, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, comisar șef de poliție Zepiși Danil a susținut o conferință de presă la sediul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității.

La activitate, au participat și adjunctul inspectorului șef, comisar șef de poliție Pârvu Denis, șeful Serviciului Rutier, comisar șef de poliție Rizea Răducu, șeful Serviciului Resurse Umane, comisar șef de poliție Liță Marius, structura de prevenire a criminalității și (î.)șeful Inspectoratului Județean de Jandarmi, colonel Matei Viorel – Dumitru.

Aspecte prezentate în cadrul conferinței de presă: 

 1. Proiectul de LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranței publice

La nivelul conducerii Ministerului Afacerilor Interne se dorește întărirea autorității polițistului, nu prin forță, ci prin transparență.

Polițiștii sunt angrenați zilnic în misiuni de ordine și siguranță publică, dintre cele mai diverse și cu grade diferite de risc. Deși rezultatele obținute în ultimii ani și sondajele efectuate arată că siguranța cetățeanului a crescut, dinamica fenomenului infracțional rămâne o amenințare permanentă, nu doar la adresa comunității, ci și a organelor de aplicare a legii.

Astfel, a fost alcătuit proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranței publice, care conține o serie de propuneri prin care se asigură transparentizarea procedurilor de intervenție ale polițiștilor.

Nevoia acestor schimbări legislative reprezintă răspunsul instituțional la o realitate socială, reflectată în creșterea numărului de agresiuni îndreptate împotriva personalului MAI.

Cele mai frecvente proceduri care privesc direct interacțiunea cu cetățenii – legitimarea, încătușarea, conducerea la sediul poliției – se introduc în Legea privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, pentru a fi cunoscute de toți cetățenii și pentru a elimina arbitrariul, subiectivismul și comportamentul abuziv.

Cetățeanul va cunoaște care îi sunt drepturile, căror obligații trebuie să se conformeze, precum și care sunt limitele de acțiune ale polițistului.

Prin proiectul de lege supus dezbaterii publice se stabilește și dreptul polițistului de a solicita oricărei persoane care face obiectul unor măsuri polițienești, să renunțe temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat, să țină mâinile la vedere şi/sau să adopte o poziție inofensivă care exclude săvârșirea unei acțiuni violente.

Totodată se introduc trei noi infracțiuni pentru împiedicarea polițistului să-și exercite obligațiile de serviciu (se întâmplă frecvent ca în timp ce polițistul interacționează cu o persoană în cadrul unei proceduri polițienești, alte persoane de pe margine intervin și obstrucționează acțiunea polițistului în aplicarea legii.

Aceste persoane vor putea fi sancționate în registrul penal, pentru expresii ori gesturi jignitoare sau obscene adresate polițistului și pentru continuarea săvârșirii unor fapte prin care se tulbură folosința locuinței locatarilor dintr-un imobil (se întâmplă ca în cazul scandalurilor sau petrecerilor din blocuri sau din proximitatea imobilelor, polițiștii să intervină la cererea vecinilor/locatarilor, iar măsura pe care o iau – avertisment sau amendă contravențională – să fie ignorată după plecarea acestora de la fața locului. Dacă acțiunea care a impus intervenția polițiștilor continuă, la o a doua sesizare a cetățenilor trebuie să intervină o răspundere mai drastică, din sfera penală, față de cei care au provocat respectiva faptă).

Modificările legislative au ca scop principal asigurarea unui echilibru real între ceea ce înseamnă consolidarea autorității și a protecției polițistului și drepturile și libertățile cetățenești, fapt pentru care în proiect sunt menționate explicit drepturile cetățenilor în timpul interacțiunilor acestora cu Poliția.

Proiectul a fost elaborat pe baza propunerilor trimise de polițiști, fiind definitivat în urma mai multor runde de consultări cu organizația profesională și cu organizațiile sindicale. Pentru conturarea unui cadru legislativ clar care să asigure atât protecția și predictibilitatea, cât și eficiența acțiunilor polițienești, a fost analizată legislația și practica polițiilor din statele europene.

Textul proiectului de Lege este afişat şi poate fi consultat pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională. Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail: dgj_transparenta@mai.gov.ro, până la data de 22 noiembrie 2017.

 1. Recrutarea candidaților pentru admiterea în școlile M.A.I. din ianuarie 2018

 

Pentru reducerea deficitului de personal, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne s-a stabilit un pachet de măsuri, una dintre cele mai importante fiind creșterea cifrei de școlarizare la instituțiile de învățământ postliceale.

În acest context, în perioada 13 – 21 ianuarie 2018, va avea loc un examen de admitere, conform graficelor/calendarelor publicate de fiecare dintre unitățile de învățământ aparținând Poliției, Jandarmeriei, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Poliției de Frontieră. Un astfel de examen în luna ianuarie reprezintă o premieră pentru M.A.I. .

Sunt scoase la concurs 2.880 de locuri, dintre care 1.600 la Poliție, 700 la Jandarmi, 300 la IGSU și 280 la Poliția de Frontieră.

Cererile de înscriere se depun până la data de 5 decembrie 2017, la unitățile de recrutare, respectiv la structurile de resurse umane ale unităților teritoriale și centrale din Poliție, Jandarmerie, Poliție de Frontieră și IGSU, potrivit specialității pentru care optează candidații  și în raport de domiciliul/reședința înscrisă în cartea de identitate.

În vederea recrutării de concurenți pentru admitere, s-a realizat o cercetare sociologică cu scopul de a identifica motivele pentru care actualii elevi s-au îndreptat către instituțiile de învățământ ale MAI, iar siguranța locului de muncă a fost opțiunea cel mai des invocată. Alte repere sunt legate de statutul social și de pasiunea pentru meserie.

Facem un apel către toți cei interesați de o carieră în Ministerul Afacerilor Interne să se înscrie la concurs pe locurile puse la dispoziție de fiecare dintre școlile de agenți și subofițeri ale MAI.

Școlile care organizează concurs sunt:

– Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina

– Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”- Cluj-Napoca

– Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea

– Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani

– Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni

– Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița realizează recrutarea candidaților pentru admiterea la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina și la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, din subordinea Poliției Române, precum și pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” din subordinea Poliției de Frontieră, în situaţia în care candidaţii nu au domiciliul/reședința  într-un judeţ limitrof frontierei de stat.

Pentru a participa la concursul de admitere în unităţi de învăţământ postliceal ale M.A.I, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, potrivit reglementărilor în vigoare;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 1. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 2. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 3. j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 4. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 5. l) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale;
 6. m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 7. n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

֎

 

III. Situația operativă la nivelul județului Dâmbovița în primele 10 luni ale acestui an 

În perioada ianuarie-octombrie a.c., la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, infracționalitatea sesizată cunoaște un trend descendent, înregistrându-se o scădere de 8.68%.

Astfel, infracțiunile judiciare sesizate scad cu 6.34%, iar cele de altă natură cu 23.47 %.

Infracțiunile contra persoanei scad cu 2.33%, dintre care evidențiem infracțiunile lovire sau alte violențe (-1.59%),  amenințările (-1.51%) și tâlhăriile (-13.51%).

Diminuări semnificative regăsim și pe palierul furturilor, respectiv o scădere de 9,72%.

Furturile din societățile comerciale scad cu 27.82%, cele din buzunare, poșete, genți cu 22.58%, iar furturile de animale și păsări scad cu 33%.

Pe linie de evaziune fiscală, au fost sesizate 90 de fapte, cu 21.73% mai puține comparativ cu perioada similară a anului trecut, iar în domeniul armelor și munițiilor 114 infracțiuni,  cu 33% mai puține.

Cu privire la infracționalitatea stradală sesizată, și aici se înregistrează scăderi (-17.34% fapte). Au fost înregistrate mai puține furturi (-32) și tâlhării (-3), comise în mediul stradal.

Referitor la dosarele penale cu autori necunoscuți, în perioada supusă analizei, se remarcă  scăderi în sensul că au fost înregistrate cu 13,13 % mai puține lucrări penale cu autor necunoscut.

Pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, în perioada supusă atenției, polițiștii au organizat 102 razii și 7.186 de acțiuni, dintre care 1.095 au fost pe linie de poliție rutieră, 628 pe linie de ordine publică și 579 în domeniul investigațiilor criminale.

Pentru abaterile de la normele contravenționale, în primele zece luni ale acestui an, polițiștii din Dâmbovița au aplicat 116.122 de sancțiuni contravenționale, dintre care 1.763 au fost la Legea 12/1990, 17.118 pentru nerespectarea prevederilor Legii 61/1991, 185 pe linie de pază și protecție a bunurilor și 503 în domeniul silviculturii.

Cele mai multe amenzi, 91.949, au fost aplicate participanților la trafic ca urmare a abaterilor comise.

20.553 de amenzi au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 440 pentru depășiri neregulamentare, 1.474 pentru opriri și staționări în locuri interzise și 20.424 pentru neportul centurii de siguranță.

Alte 1.428 sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru utilizarea neregulamentară a telefonului în timpul deplasărilor pe drumurile publice și 160 pentru neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată.

Pentru neacordarea priorității de trecere pietonilor și vehiculelor au fost aplicate 1.067 sancțiuni contravenționale, iar pentru șofat sub influența băuturilor alcoolice 258 de amenzi.

Și indisciplina pietonală a fost sancționată de către polițiști, pe acestă linie fiind aplicate 7.094 de sancțiuni contravenționale.

Pentru abaterile comise de alte categorii de participanți la trafic au fost aplicate aproape 11.000 de amenzi.

Datorită prezenţei active a poliţiştilor în stradă, Dâmboviţa este unul dintre judeţele care, în primele 10 luni ale acestui an, înregistrează un trend descendent în ceea ce priveşte accidentele de circulaţie.

Astfel, în perioada ianuarie-octombrie a.c., pe raza judeţului Dâmboviţa, s-au produs cu 3.46% mai puține accidente rutiere, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Primele patru cauze generatoare sunt neacordarea priorității de trecere pietonilor sau vehiculelor (95), abaterile comise de bicicliști (87), viteza excesivă sau neadaptată (81) și indisciplina pietonală (74).

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments