Published On: joi, dec. 21st, 2017

Consiliul Local Municipal Târgovişte- aprobarea documentației de avizare pentru obiectivul ”REPARAŢII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – PACHET I”

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 21.12.2017 a adoptat proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “REPARAŢII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – PACHET I”.

În proiectul de hotărâre se arată următoarele:

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul: “REPARAŢII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE – PACHET I”, ca urmare a actualizarii Devizului general recalculat în urma realizării proiectului tehnic revizuit obiectivului de investiţie, astfel:

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

        Indicatori tehnici:

        Reţeaua stradală (str. Constantin Brâncoveanu – artera paralelă, Justiţiei, Iazului, Morilor, Horia, Cloşca, Crişan, Berzei, Gheorghe Pătraşcu şi Gimnaziului) care face obiectul acestei investiţii, are o lungime totală de 3.389,5 m.l, suprafaţă carosabil 26.671 mp şi suprafaţă trotuar 10.899 mp.

Lucrările care stau la baza investiţiei sunt:

Ø Rectificări minore ale traseului în plan şi profil longitudinal;

Ø Rectificări ale pantelor transversale;

Ø Reparaţii în zona locurilor de parcare;

Ø Frezarea şi îndepartarea îmbrăcăminţii bituminoase degradate;

Ø Decaparea şi îndepărtarea stratului de fundaţie al drumului considerat necorespunzator;

Ø Reparaţii ale trotuarelor existente şi realizarea de trotuare noi;

Ø Lucrări privind siguranţa circulaţiei;

Ø Asigurarea scurgerii apelor;

Ø Adaptarea gurilor de canal, răsuflătorilor de gaze şi a căminelor de vizitare la noile cote proiectate;

Reţea de canalizare care face obiectul proiectului tehnic revizuit în lungime totală de 643 m.l.

Lucrările care stau la baza investiţiei sunt:

– realizare reţele canalizare unitară;

– montare guri de scurgere;

– refacere sistem rutier;

– terasamente racorduri;

– realizare instalaţii racorduri.

Durata de execuţie a proiectului este de 18 luni.

Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

¨       Valoare investiţie: 3.982.111,06 lei.

C+M: 3.523.294,78 lei.”

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local și ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin “Programul Naţional de Dezvoltare Locală”.

comments

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.

OFICIAL MEDIA

Cursuri formare profesionala, calificare, perfectionare

OFICIAL MEDIA

SALVEAZĂ MUNȚII ROMÂNIEI

Agrement și relaxare în inima munților Bucegi

Totul despre lume, totul despre tine – cine esti, ce vrei, ce faci!

ROMANIA CULTURAL

OFICIAL MEDIA

Info Targoviste Complex

Pentru un corp sanatos

Pin It