03/06/2020

Consiliul Local Municipal Târgovişte – Tabăra naţională de sculptură şi istoria artelor „Vasile Blendea” la Târgovişte

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 26.09.2018, a aprobat proiectul de HOTĂRÂRE privind încheierea unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, în vederea organizării celei de-a IV-a ediții a Taberei naţionale de sculptură şi istoria artelor „Vasile Blendea” la Târgovişte, în perioada septembrie – decembrie 2018, având drept obiectiv realizarea grupului statuar „Unirea”.

Obiectul acordului de asociere:
Obiectul acordului de asociere îl constituie realizarea unui grup statuar intitulat „Unirea”.

Obligațiile părților

Centrul Județean de Cultură Dâmbovița

Asigură contribuția în sumă de 150.000 lei reprezentând:
– plata onorariilor sculptorilor participanți la tabără;
– plata materialelor necesare (piatră, unelte sculptură);
– plată transport piatră;
– plată cazare și masă participanți;
– plată promovare media și materiale de promovare;
– plată diplome, plachete;
– locul de desfășurare al taberei de sculptură;
– desemnează membrii care să facă parte din comisia de selecție a proiectelor;
– pune la dispoziția Municipiului Târgoviște, documentația tehnică a grupului statuar
declarat câștigător;
– pune la dispoziția Municipiului Târgoviște grupul statuar şi îl transmite cu drepturi
depline;
– achitarea tuturor drepturilor de autor;

Municipiul Târgovişte
– să depună spre avizare documentaţia necesară obţinerii avizelor legale necesare pentru
amplasarea grupului statuar;
– pune la dispoziție un spațiu pentru amplasarea grupului statuar „Unirea”;
– realizarea unui soclu pe care va fi amplasat grupul statuar „Unirea”

Distribuie acest articol Oficial Media
Share