lun. feb. 17th, 2020

Consiliul Local Târgoviște- rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2017

În ședința extraordinară întrunită astăzi de către Consiliul Local Municipal Târgoviște a fost aprobată hotărârea privind privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2017.

În rapoartele de specialitate se arată următoarele:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 după cum urmează :

  1.  Majorarea veniturilor totale cu suma de 412 mii lei, prin:
  • Majorarea cu suma 412 de mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50 ” Alte venituri”.
  • Majorarea cu suma 1 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 “Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)”.
  • Majorarea cu suma 1 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 “Vărsăminte din secţiunea de funcţionare”.

 

  1. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 412 mii lei, prin:
  • Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 410 mii lei la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 410 mii lei la titlul ” Bunuri și servicii”, prin majorarea bugetului Clubului Sportiv Municipal.

Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5.600 lei Bisericii Târgului în vederea dotării cu centrală termică. Suma se va acorda din bugetul Primăriei, de la capitolul 67.02, titlul Bunuri și servicii.

În vederea desfășurării anului competițional 2017/2018 (acțiune multianuala)  se aprobă credite de angajament destinate cheltuielilor cu contractele jucătorilor, arbitrilor, staff ului tehnic, obținere vize, taxe  de înscriere alte cheltuieli destinate participării la competițiile sportive a Clubului Sportiv Municipal în valoare de 1.900 mii lei.

  • Majorarea cu suma de 2 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 1 mii lei la titlul “Bunuri și servicii”, aferente bugetului Primăriei pentru finanțarea cheltuielilor privind Grupul de acțiune Locala „Târgoviștea egalității de șanse.„

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 1 mii lei la titlul “Active financiare”, aferente bugetului propriu în vederea participării la constituirea Patrimoniului Grupului de Acțiune Locală “Târgoviștea Egalității de Șanse”.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments