lun. feb. 17th, 2020

Construire baza sportiva TIP 1 la fosta bază de agrement “Crizantema” în Târgovişte

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară în data de 29.07.2019, a votat proiectul de HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire baza sportiva TIP 1, Str. Calea Ialomitei, nr. 9-15 (Baza de agrement “Crizantema”), Municipiul Targoviste”.

HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în Municipiul Targoviște, judeţul Dambovița, aflat în proprietatea Municipiului Targoviște, în suprafaţă de 17.000 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 75589, nr. topo 75589, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Construire baza sportiva TIP 1, Str. Calea Ialomitei, nr. 9-15 (Baza de agrement “ Crizantema”), municipiul Targoviste”.

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Targoviște, județul Dambovita a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Targoviște, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului.

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Targoviște se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de minim 15 ani.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments