Published On: vin, mai 25th, 2018

Economia socială: Atestatul și marca socială

Economia socială în accepțiunea Legii 219/2015, reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, prevăzut de prezenta lege, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.

Economia socială are următoarele obiective:
a) consolidarea coeziunii economice şi sociale;
b) ocuparea forţei de muncă;
c) dezvoltarea serviciilor sociale.

Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat de întreprindere socială la solicitarea persoanelor juridice pe baza actelor de înfiinţare şi funcţionare.
Statutul de întreprindere socială de inserţie se certifică prin acordarea mărcii sociale

Atestatul și marca socială se eliberează de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmbovița pentru agenții economici din județul nostru, prin Compartimentul pentru Economie Socială și are valabilitatea de 5 ani, respectiv 3 ani cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt respectate condiţiile care au stat la baza acordării acestora.
Procedura de acordare a atestatului și a mărcii sociale, precum şi condiţiile de suspendare sau retragere a acestora sunt reglementate prin normele metodologice de aplicare a Legii 2019/2015.
Pâna la această dată în județul Dâmbovița au fost atestate două întreprinderi sociale din care una a primit și marcă de întreprindere socială de inserție.

Detalii suplimentare se pot obţine:
site: www.dambovita.anofm.ro;
e-mail ; ajofm@db.anofm.ro

Compartiment Comunicare
AJOFM Dambovita

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.

Totul despre lume, totul despre tine – cine esti, ce vrei, ce faci!

ROMANIA CULTURAL

OFICIAL MEDIA

YouTube Oficial Media

Info Targoviste Complex

Pentru un corp sanatos