mar. ian. 28th, 2020

EXIT POLL IRES: Klaus Iohannis – 66,5%, Viorica Dăncilă – 33,5%

Datele obținute de operatorii IRES aflați la secțiile de votare la al doilea tur al alegerilor prezidențiale, duminică, 24 noiembrie, arată că românii au votat în proporție de 66,5% pentru Klaus Iohannis și de 33,5% pentru Viorica Dăncilă.

Prezența la vot la ora 20:15 era de 54,27%, cifră la care se adaugă și votanții din Diaspora.

Klaus Iohannis: „România a câștigat! România modernă, europeană și normală a câștigat! Românii au fost eroii zilei de azi și au mers într-un număr impresionant să voteze. Acesta este cel mai important câștig în această zi”, a declarat Klaus Iohannis, în jurul orei 21:00.

Klaus Iohannis – Principalele declarații de la sediul PNL:

 • România a câștigat, România modernă, europeană, România normală a câștigat azi
 • Românii au fost eroii zilei de azi
 • O mențiune specială pentru românii din diaspora, care au mers în număr extraordinar de mare la vot
 • Este o victorie importantă victoria de azi
 • Este cea mai categorică victorie obținută vreodată împotriv PSD-ului
 • Primesc această victorie cu bucurie, cu mulțumire, cu modestie și cu încredere în România
 • Vă promit, astăzi, aici, că voi fi președintele tuturor românilor
 • Voi fi și președintele românilor care nu au votat deloc
 • Sunt multe lucruri de făcut, multe de reparat
 • Mă voi implica pentru a crea o majoritate parlamentară, compusă din partidele democratice, care vor duce România spre modernizare
 • Voi fi un președinte total implicat pentru România
 • Este o înfrângere semnificativă pentru PSD, dar războiul încă nu a fost câștigat
 • E nevoie să mergem la vot și la locale și la parlamentare
 • Abia când PSD este trimis în opoziție vom putea face ce ne-au cerut românii astăzi
 • În România normală vor trebui să fie alegătorii liberali, cei ai USR-PLUS, PMP, UDMR și, da, și alegătorii PSD
 • Nu am un război cu alegătorii PSD, ci cu partidul, care încearcă să se cramponeze de putere
 • Dragi români, mergeți în continuare la vot în număr mare, e extrem de important
 • Nu există mai multe Românii, există o singură Românie, România noastră, a tuturor, și cu toții trebuie să punem umărul pentru a construi România normală

Reamintim că după primul tur al alegerilor prezidenţiale 2019, care a avut loc în perioada 8-10 noiembrie în diaspora și pe 10 noiembrie la secțiile din țară, Klaus Iohannis a obţinut 37,82% din voturi, iar Viorica Dăncilă – 22,26%, potrivit rezultatelor oficiale ale BEC.

Ce face președintele, atribuțiile șefului statului

Potrivit Constituției, preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naționale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării. De asemenea, reşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.

Atribuții:

 • Numește premierul și guvernul
 • Politica externă – încheie tratate internaţionale în numele României
 • Apărarea țării – comandantul forţelor armate şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
 • Promulgă legile sau poate întoarce o singură dată un act normativ la Parlament. Poate sesiza și Curtea Constituțională cu privire la neconstituționalitatea unor legi
 • Consultă guvernul cu privire la teme de importanță majoră
 • Poate participa la unele ședințe ale Guvernului
 • Poate propune organizarea de referendumuri de interes național, după consultarea prealabilă a Parlamentului.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments

POATE ATI UITAT ACESTE ARTICOLE

CONCURS DE SOLUȚII “CENTRUL PENTRU ARTĂ,TEHNOLOGIE ȘI EXPERIMENT MULTIPLEXITY “ TIMIȘOARA Concursularecascopgăsireaceleimaibunesoluțiipentruamenajareaterenuluișiimobilelordincadrulfostuluiansambluindustrialdepestr.TakeIonescu,aflateînproprietateaMunicipalitățiidin Timișoara, astfel încât să devină un centru pentru artă, tehnologie și experiment, care seva numiMultipleXity.MultipleXity va fi un centru destinat experimentului cultural şi tehnologic prin multiple funcțiunicare se vor desfășura în fostele ateliere şi depouri de tramvaie de pe stradaTakeIonescu 56-58şiintegrândșiMuzeulCorneliuMiklosi(bd.TakeIonescu83).RolulMultipleXityestesăfacilitezeşiîncurajezeprinexperimentiniţiativeşiproiecteaflatelagraniţadintretehnologieşiartă.MultipleXityvaoferiunspaţiudeschisşiliber,cuoinfrastructurăaccesibilăpentruproiecteşi experiențe inovatoare. Aici se vor produce concepte şi produse artistice, tehnologice princolaborareintensivă.Concursul MultpleXity este promovat de Primăria Municipiului Timișoara (PMT), careesteatâtproprietarulterenuluișialimobilelorcarevorfaceobiectulviitoareiintervenții,cât și autoritatea contractantă care va achiziționa în urma acestui concurs serviciile deproiectare pentru intervenția pe care odorește.Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România (OAR), o organizațieprofesională care are ca misiune creșterea calității produsului arhitectural-urbanistic șipromovarea acestui serviciu față de societate ca act de cultură de interes public.Procedura de atribuire se face prin concursul de soluții, desfășurat într-o singură fază, ce areca finalitate atribuirea contractului de proiectare pentru acestobiectiv,deschis în România,țările Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene. Concursulde soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din Legeanr.98/2016 privind achizițiile publice, urmând caulterior,contractul de servicii de proiectare săfie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fărăpublicarea prealabilă a unui anunț departicipare.ConcursulesteorganizatînconformitatecuRegulamentuldeconcursurialUniuniiInternaționaleaArhitecților–UIA,prevederileRecomandărilorInternaționalepentruConcursuridearhitecturăși urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluțiiOAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației învigoare privind atribuireacontractelor de achizițiepublică