sâm. feb. 22nd, 2020

Înființarea centrului de documentare pentru juriști și de asistență juridică pentru cetățeni, la Universitatea de Vest din Timișoara

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara derulează, în colaborare cu facultățile de Drept din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Universității din Craiova, Universității „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și Universității din Bucureşti, proiectul Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție (Cod SIPOCA/MySMIS: 377/111830), al cărui lider de parteneriat este Asociația Română pentru Transparență din București.

În cadrul proiectului a fost înființat și funcționează, la sediul Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, un centru de documentare pentru juriști și de asistență juridică pentru cetățeni.

Rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, subliniază faptul că “Prin acest proiect, experții în documentare și asistență juridică din cadrul centrului oferă suport specialiștilor în drept și victimelor abuzurilor sau neregulilor din sistemul judiciar și din administrația publică, contribuții prin care resusele juridice din mediul universitar vor fi valorizate mult mai bine, în beneficiul cetățenilor”.

Suportul experților se va concretiza prin următoarele activități:

  • Pentru specialiștii în drept:

 

– audiențe în cadrul centrului pentru consiliere de specialitate în vederea îmbunătățirii abilităților de comunicare și lucru cu persoanele vulnerabile, victime ale abuzurilor din partea sistemului de administrație și justiție;

– transmiterea de modele de cereri și petiții;

– acces la materialele de documentare elaborate de cercetătorii centrului sau disponibile în cadrul centrului;

– acces la bazele de date în domenii de interes juridic;

– informare și acces la literatura de specialitate juridică, inclusiv străină;

– discutarea unor probleme juridice controversate.

  • Pentru cetățeni, persoane vulnerabile:

 

– acces la materialele de documentare elaborate de cercetătorii centrului sau disponibile în cadrul centrului;

– audiențe în cadrul centrului pentru asigurarea de consiliere de specialitate în vederea informării și îndrumării către instituțiile publice competente sau către avocații experți, ce oferă asistență de specialitate;

– elaborare de răspunsuri scrise la cererile de informare și asistență primite la centru;

– asigurare de formulare pretipizate și modele de cereri și petiții

ORARUL CENTR ULUI PENTRU LUNA FEBRUARIE

 

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI
4: orele 10-14 5: orele 10-14 6: orele 10-14 7: orele 10-14 1: —
11: orele 10-12, 14- 16 12: orele 14-18 13: orele 14-18 14: orele 14-18 8: orele 10-14
18: orele 14-18 19: orele 14-18 20: orele 14-18 21: orele 14-18 15: orele 14-18
25: orele 10-12, 14- 16 26: orele 10-14 27: orele 10-14 28: orele 10-16 22: —

 

DATE DE CONTACT

 Experți documentare și asistență juridică:

lect. univ. dr. Laura Stănilă / laura.stanila@e-uvt.ro

lect. univ. dr. Flaminia Stârc-Meclejan / flaminia.starc@e-uvt.ro

Consultant informare:

asist. cercet. dr. Dan Cărămidariu / dan.caramidariu@e-uvt.ro

Adresa centrului:

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept

300575 Timișoara, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 9A, etajul 2, cam. 45

 Codul proiectului: SIPOCA377, Cod MySMIS: 2014+111830

 Dată de începere: 16 iulie 2018

 Perioada de implementare: 16 luni

 Benefciar: Asociația Română pentru Transparență, partener Universitatea de Vest din Timișoara

 proiectului: Facilitarea accesului la justiție pentru cetățenii care sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrația publică și sistemul judiciar

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments