09/04/2020

”Pentru toate binefacerile Marii Uniri,să aducem astăzi mulțumire”

”Pentru toate binefacerile Marii Uniri, să aducem astăzi mulțumire”, a spus Patriarhul României la finalul slujbei de Te Deum oficiate sâmbătă, 1 Decembrie 2018, împreună cu Patriarhul Ierusalimului în fața Catedralei Reîntregirii din Alba Iulia. 

Realizarea unității naționale de la 1 decembrie 1918 a fost posibilă şi cu aportul Bisericii Ortodoxe Române, care a sprijinit Marea Unire a tuturor românilor, Biserica fiind împreună cu poporul în toate eforturile sale de cultivare a conștiinței naționale şi de afirmare a dorinței de unitate națională, în toate provinciile româneşti, dar mai ales în Transilvania, Basarabia şi Bucovina. Prin rugăciune, prin cuvânt rostit, prin cărți tipărite, prin prezența personală şi fapta concretă a slujitorilor ei, Biserica a fost activă în lucrarea de unire, implicându-se în realizarea acestui ideal prin ierarhi cărturari, preoţi şi diaconi patrioţi, profesori de teologie şi studenți în teologie, aceștia având talent oratoric, putere de convingere şi de mobilizare, dar şi prin călugări sau călugărițe, care au îngrijit soldații răniți, prin mănăstiri şi parohii, care au organizat colecte de bani şi de alimente, toţi împreună încurajând moral şi ajutând material pe luptătorii români pentru libertate şi unitate națională.(…)

Toţi suntem chemați să păstrăm şi să cultivăm darul libertății şi unităţii naţionale ca fiind un simbol al demnității poporului român, obţinut cu multe jertfe de vieţi omeneşti şi multe eforturi spirituale şi materiale”  a pus  celor prezenți Patriarhul Daniel. 

În toate bisericile din Patriarhia Română s-a oficiE  slujba de Tedeum la Ziua Națională a României, prin care s-au  înalțat rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile revărsate asupra poporului român unit de 100 de ani într-o singură țară românească și creștină. La ora 10.00, clopotele tuturor lăcașurilor de cult ortodoxe au fost  trase timp de trei minute.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share