mar. ian. 28th, 2020

Prioritatea lui Dan Barna: Să unească toate regiunile istorice prin autostrăzi

Nu scrie nicăieri în Constituție că Președintele se ocupă de autostrăzi.
Dar poate România să se dezvolte fără un sistem de transport modern? Nu.
Are șeful statului datoria să se asigure că statul ia măsuri pentru dezvoltarea economică a țării? Da.

Până acum, procesul de construire a infrastructurii a fost blocat politic – corupția generalizată, instabilitatea politică și vanitatea unor miniștri care voiau să taie mai multe panglici decât să construiască kilometri de autostradă. Toate acestea trebuie să se oprească.

Trebuie să dăm afară hoții și incompetenții și să punem în loc profesioniști. Și trebuie să asigurăm o finanțare adecvată.

Guvernul Dăncilă a alocat 0,05% PIB de la bugetul de stat pentru investiții în rețeaua națională de autostrăzi și drumuri naționale. 0,05%!

Obiectivul de finanțare al rețelelor rutiere și feroviare – întreținere, reparații capitale și investiții – va fi de 1% PIB în medie pe următorii 10 ani. Numai așa putem face un salt calitativ semnificativ al rețelei de transport românești.

Prioritatea lui Dan Barna va fi să unească toate regiunile istorice prin autostrăzi:
 Legăm Transilvania de Muntenia prin finalizarea autostrăzii Sibiu-Pitești
 Transilvania de Moldova prin Tg.Mureș-Iași
 Moldova de Muntenia, prin Suceava-București

Și conectăm toate zonele țării pe principiul “nimeni nu e lăsat în urmă” prin rețeaua de drumuri rapide.

Citește și celelalte #proiectepentruRomânia pe www.danbarnapresedinte.ro/zece_proiecte_pentru_romania 

Comunicat USR Dâmbovița

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments

POATE ATI UITAT ACESTE ARTICOLE

CONCURS DE SOLUȚII “CENTRUL PENTRU ARTĂ,TEHNOLOGIE ȘI EXPERIMENT MULTIPLEXITY “ TIMIȘOARA Concursularecascopgăsireaceleimaibunesoluțiipentruamenajareaterenuluișiimobilelordincadrulfostuluiansambluindustrialdepestr.TakeIonescu,aflateînproprietateaMunicipalitățiidin Timișoara, astfel încât să devină un centru pentru artă, tehnologie și experiment, care seva numiMultipleXity.MultipleXity va fi un centru destinat experimentului cultural şi tehnologic prin multiple funcțiunicare se vor desfășura în fostele ateliere şi depouri de tramvaie de pe stradaTakeIonescu 56-58şiintegrândșiMuzeulCorneliuMiklosi(bd.TakeIonescu83).RolulMultipleXityestesăfacilitezeşiîncurajezeprinexperimentiniţiativeşiproiecteaflatelagraniţadintretehnologieşiartă.MultipleXityvaoferiunspaţiudeschisşiliber,cuoinfrastructurăaccesibilăpentruproiecteşi experiențe inovatoare. Aici se vor produce concepte şi produse artistice, tehnologice princolaborareintensivă.Concursul MultpleXity este promovat de Primăria Municipiului Timișoara (PMT), careesteatâtproprietarulterenuluișialimobilelorcarevorfaceobiectulviitoareiintervenții,cât și autoritatea contractantă care va achiziționa în urma acestui concurs serviciile deproiectare pentru intervenția pe care odorește.Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România (OAR), o organizațieprofesională care are ca misiune creșterea calității produsului arhitectural-urbanistic șipromovarea acestui serviciu față de societate ca act de cultură de interes public.Procedura de atribuire se face prin concursul de soluții, desfășurat într-o singură fază, ce areca finalitate atribuirea contractului de proiectare pentru acestobiectiv,deschis în România,țările Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene. Concursulde soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din Legeanr.98/2016 privind achizițiile publice, urmând caulterior,contractul de servicii de proiectare săfie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fărăpublicarea prealabilă a unui anunț departicipare.ConcursulesteorganizatînconformitatecuRegulamentuldeconcursurialUniuniiInternaționaleaArhitecților–UIA,prevederileRecomandărilorInternaționalepentruConcursuridearhitecturăși urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluțiiOAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației învigoare privind atribuireacontractelor de achizițiepublică