OFICIAL MEDIA
OFICIAL MEDIA
Published On: vin, oct. 26th, 2018

Reabilitare și modernizare Piața Revoluției – Consiliul Local Municipal Târgoviște

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 26.10.2018, a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 203/29.06.2018 referitoare la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Revoluției, Municipiul Târgoviște”.

Reabilitarea si modernizarea Pietei Revolutiei vine ca obiectiv de legatura a reabilitarii si modernizarii Pietei Mihai Viteazul, dar si a Pietei Tricolorului si Parcului Mitropolie (obiective demarate ca investitii).

Proiectul  se inscriepe linia principiilor cuprinse in cadrul documentelor strategice care guverneaza
dezvoltarea Municipiului Targoviste in perioada urmatoare, respectiv in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) si in Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD).

Notă conceptuală – Date tehnice:

Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii:
2.000.000 lei
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege: Documentatii cadastrale si documentatii tehnico-economice (Expertiza tehnica, DALI, PAC, POE, PT, CS, DE ) –100.000 lei , valoare inclusă in suma prevăzută la alin. 3.1. „
3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată) : Finantare din Bugetul local

Lucrările solicitate pentru reabilitarea si modernizarea Pietei Revolutiei sunt urmatoarele:

1. Desfacerea integrală a pavimentului existent şi realizarea unui pavaj nou, diferenţiat, în funcţie de specificul suprafeţei destinată circulaţiei pietonale:
– zona alei pietonale, promenadă;
– utilizarea unor materiale cu o durată de viaţă şi rezistenţă la uzură cât mai mare;
– utilizarea unei game cromatice şi stereotomie a pavajului care să se integreze armonios în ambientul specific al centrului oraşului printr-o coerenţă stilistică;
– Realizarea acceselor în piata de tip plan înclinat (rampă), fără trepte sau borduri în vederea asigurării unui acces facil persoanelor cu dizabilităţi, biciclişti, cărucioare pentru copii, etc;
2. Modernizarea tuturor reţelelor edilitare aferente pieţei:
– canalizare pluvială;
– alimentare cu apă (irigaţii spaţii verzi, fântână arteziană, hidranţi exteriori – dacă este cazul;
– alimentare cu energie electrică (iluminat exterior, iluminat ambiental,
surse de curent pentru diverse evenimente urbane – târguri, evenimente sezoniere);
– telecomunicaţii (spot wi-fi, muzică ambientală).
3. Extinderea zonelor verzi:
– vegetaţie înaltă (8-10m) – aliniament cu platani
– vegetaţie medie (4-6m) – plantaţie de magnolii
– vegetaţie joasă – gazon şi amenajări florale
4. Dotare cu mobilier urban modern şi de bună calitate (băncuţe, coşuri de gunoi, rastel pentru biciclete, figurine urbane, etc.) care să satisfacă condiţiile de confort, durabilitate, estetică şi să asigure o distribuţie funcţională optimă.
5. Poziţionarea în ansamblul urbanistic al pieţei a unui element de mobilier (ex. ceas cu un design special) care în timp să devină un reper urban.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.

OFICIAL MEDIA

Cursuri formare profesionala, calificare, perfectionare

OFICIAL MEDIA

Totul despre lume, totul despre tine – cine esti, ce vrei, ce faci!

ROMANIA CULTURAL

OFICIAL MEDIA

Urmariti-ne pe Facebook

Pentru un corp sanatos

STIL DE VIATA

YouTube Oficial Media

Info Targoviste Complex

Pin It