joi. feb. 20th, 2020

Recrutarea candidaților pentru admiterea în școlile M.A.I. din ianuarie 2018

 Pentru reducerea deficitului de personal, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne s-a stabilit un pachet de măsuri, una dintre cele mai importante fiind creșterea cifrei de școlarizare la instituțiile de învățământ postliceale.

În acest context, în perioada 13 – 21 ianuarie 2018, va avea loc un examen de admitere, conform graficelor/calendarelor publicate de fiecare dintre unitățile de învățământ aparținând Poliției, Jandarmeriei, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Poliției de Frontieră. Un astfel de examen în luna ianuarie reprezintă o premieră pentru M.A.I. .

Sunt scoase la concurs 2.880 de locuri, dintre care 1.600 la Poliție, 700 la Jandarmi, 300 la IGSU și 280 la Poliția de Frontieră.

Cererile de înscriere se depun până la data de 5 decembrie 2017, la unitățile de recrutare, respectiv la structurile de resurse umane ale unităților teritoriale și centrale din Poliție, Jandarmerie, Poliție de Frontieră și IGSU, potrivit specialității pentru care optează candidații  și în raport de domiciliul/reședința înscrisă în cartea de identitate.

În vederea recrutării de concurenți pentru admitere, s-a realizat o cercetare sociologică cu scopul de a identifica motivele pentru care actualii elevi s-au îndreptat către instituțiile de învățământ ale MAI, iar siguranța locului de muncă a fost opțiunea cel mai des invocată. Alte repere sunt legate de statutul social și de pasiunea pentru meserie.

Facem un apel către toți cei interesați de o carieră în Ministerul Afacerilor Interne să se înscrie la concurs pe locurile puse la dispoziție de fiecare dintre școlile de agenți și subofițeri ale MAI.

Școlile care organizează concurs sunt:

– Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina

– Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”- Cluj-Napoca

– Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea

– Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani

– Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni

– Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița realizează recrutarea candidaților pentru admiterea la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina și la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, din subordinea Poliției Române, precum și pentru Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” din subordinea Poliției de Frontieră, în situaţia în care candidaţii nu au domiciliul/reședința  într-un judeţ limitrof frontierei de stat.

Pentru a participa la concursul de admitere în unităţi de învăţământ postliceal ale M.A.I, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, potrivit reglementărilor în vigoare;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 1. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 2. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 3. j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 4. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 5. l) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale;
 6. m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 7. n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

֎

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments