27/09/2021

Restaurarea si consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, comuna Vulcana-Pandele, Dambovita

12992772_794157147386004_1878895437_n

Astazi a avut loc conferinta de presa organizata de catre Consiliul Judetean Dambovita cu tema „Restaurarea şi consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, Comuna Vulcana–Pandele, judeţul Dâmboviţa”, eveniment ce s-a desfasurat la Hotel King din Targoviste.  Au fost prezenti presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Adrian Tutuianu, Dan Lacatus, diriginte sa santier, Petru Ciurel, constructor, Madalina Breazau manager proiect, si Florin Valeriu Gilia, director general al Direcției Generale Programe Europene.

Ulterior a avut loc o vizita si in teren, in comuna Vulcana-Pandele, acolo unde reprezentantii CJD au verificat starea lucrarilor din cadrul proiectului ce vizeaza restaurarea si consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu.

Consiliul Judeţean Dâmboviţa este cel care a implementat proiectul „Restaurarea şi consolidarea Casei Atelier Gabriel Popescu, Comuna Vulcana–Pandele, judeţul Dâmboviţa”, din cadrul Programului PA 16/RO12 „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural”, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014.

Proiectul se încadrează în Componenta 1 a Programului PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural, propunându-şi renovarea, conservarea şi protejarea monumentului istoric Casa-Atelier Gabriel Popescu, efectul urmărit fiind creşterea atractivităţii turistice, prin finalizarea investiţiilor propuse prin proiect şi, implicit, dezvoltarea comunităţii locale.

Obiectivul general al proiectului este protejarea, conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi facilitarea accesului publicului larg la monumentul istoric reabilitat.

Obiectivele specifice sunt:

– conservarea, protejarea şi valorificarea casei atelier şi a casei natale a artistului gravor român Gabriel Popescu, ca parte integrantă a patrimoniului arhitectural şi cultural al judeţului Dâmboviţa;

– posibila reintroducere a obiectivului de patrimoniu reabilitat în circuitul naţional şi internaţional al muzeelor;

– stabilirea unei rute turistice a clădirilor de patrimoniu din judeţul Dâmboviţa, cu accent pe stilul arhitectural şi creşterea numărului de turişti în judeţul Dâmboviţa şi Regiunea Sud-Muntenia, prin restaurarea clădirii – monument istoric.

Valoarea totală a costurilor eligibile a proiectului este de 2.235.222,69 lei, inclusiv TVA, din care:

  • 202.114,60 lei – valoare finanțare nerambursabilă

1.871.797,48 lei (granturi SEE)

330.317,21 lei ( fonduri de la bugetul de stat)

  • Valoare neeligibilă: 33.108 lei

Durata proiectului: 10 luni

Termen de finalizare: 30.04.2016

În perioada următoare, Promotorul de Proiect, în speță Consiliul Județean Dâmbovița va semna actul adițional de prelungire a perioadei de implementare a proiectului cu 5 luni, din care 2 luni sunt necesare pentru finalizarea lucrărilor (din cauza sistărilor), 1 lună pentru realizarea recepției la terminarea lucrărilor și remedierile, 1 lună pentru repunerea în funcțiune a spațiului muzeal, 1 lună pentru punerea la dispoziția publicului a monumentului istoric restaurat/conservat/valorificat.

Stadiul proiectului: 

Stadii fizice: 

Casa Atelier

-Demolări, demontări -100%

-Refacere subzidiri (fundație) -100%

-Centura din beton armat peste parter -100%

-Planșeu parter +sapa – 100%

-Planșeu peste parter -100%

-Refacere structura din lemn a șarpantei -100%

-Reparații zidărie din cărămidă -100%

-Rostuire zidărie din cărămidă-100%

-Zidărie exterioara si compartimentări -100%

-Tencuieli interioare si exterioare -100%

-Gips – carton –pereți si tavane -100%

-Pereți exterior din lemn – 90%

-Acoperiș șindrilă – 100%

-Instalații electrice interioare – 70%

-Instalatii sanitare -10%

-Instalații termice -10%

-Restaurare parte monumentală lemn – 25%

-Tâmplărie – 45%

Casa Natală

-Demolări, demontări -100%

-Săpătura -100%

-Fundații -100%

-Zidărie interioara și exterioară -100%

-Tencuieli interioare si exterioare – 80%

-Șarpantă – 100%

-Învelitoare șindrila -100%

-Instalații electrice – 60%

-Instalații sanitare – 5%

-Instalații termice – 5%

Lucrări exterioare și de amenajare -15%

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share