Published On: mie, Mar 18th, 2015

Targoviste: Tribunalul Permanent de Arbitraj Institutionalizat

GRIND ADVENTURE

tpai

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este o instituţie permanentă de arbitraj fiind o alternativă la instanţa de judecată.

 

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este abilitat, potrivit dispoziţiilor legale, să judece litigiile civile,în care sunt implicate persoane jurdice şi/sau fizice, cu condiţia ca acestea sa fi încheiat o convenţie arbitrală scrisă. Convenţia arbitrală se poate încheia fie sub forma unei clauze compromisorii, fie sub forma compromisului. Clauza compromisorie este acea convenţie arbitrală încheiată înainte de declanşarea litigiului, înscrisă în contractul principal ori stabilită într-o convenţie separată, la care contractul principal face trimitere. Compromisul este convenţia arbitrală încheiată după declanşarea litigiului şi este obligatoriu să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii, obiectul litigiului. Compromisul se poate încheia chiar dacă litigiul intervenit între părţi este deja pe rolul unei alte instanţe. Existenţa convenţiei arbitrale poate rezulta şi din înţelegerea scrisă a părţilor făcută în faţa tribunalului arbitral. Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat este autorizat să soluţioneze orice cauză civilă, cu excepţia celor care privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, precum şi drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună.

Dr. Jr. Ioana Raluca Goldbach – Arbitru la Tribunalul Permanent de Arbitraj Institutional

comments

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.

OFICIAL MEDIA

Pentru un corp sanatos