11/07/2020

Toamna se numără bobocii şi la Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

Având în vedere faptul că la data de 31.08.2019, încetează numirea prin detașare în interesul învățământului a directorilor şi a directorilor adjuncţi, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Timiş, numiți prin detașare în interesul învățământului, în perioada prevăzută de Calendarul mobilităţii, s-a făcut numirea prin detaşare în interesaul învăţământului în funcţiile de conducere, în conformitate cu:

  • prevederile art. 2541, alineatul (1) din Legea nr. 1 din 2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
  • prevederile art. 83, alineatul (1) din Anexa la Ordinul M.E.N. nr. 5460 din 12.11.2018, care a aprobat Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, cu modificările ulterioare,
  • prevederile art. 27 din Anexa la Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3969 din 30.05.2017, care a aprobat Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările ulterioare,
  • prevederile Notei M.E.N. nr. 759/DGMSPP/ 11.07.2019, privind numirea prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, în anul școlar 2019-2020,
  • prevederile Procedurii P.05.08, privind Numirea prin detașare în interesul învățământului, în funcțiile vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, în anul școlar 2019-2020,

numirea prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţia de director/director adjunct, s-a făcut la propunerea inspectorului şcolar general, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar 2019-2020.

În ședința din 19.08.2019, Consiliul de administrație al I.Ș.J. Timiș a acordat avizul pentru numirea a 64 de cadre didactice în funcţiile de director, respectiv numirea a 37 de cadre didactice în funcțiile de director adjunct din unităţile de învăţământ de stat din judeţul Timiş, începând cu 01.09.2019, prin detașare în interesul învățământului, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2019-2020.

La nivelul județului Timiș, există următoarele situații:

  • din cele 64 de funcții vacante de director, 9 sunt ocupate de cadre didactice nou numite în funcție, celelalte 53 fiind ocupate prin continuitate, conform prevederilor notei ministrului educației naționale și ale prevederilor procedurii aprobate la nivelul inspectoratului școlar, de aceiași directori ca în anul școlar anterior; cele 9 numiri noi se datorează următoarelor motive: 2 pensionări (Școala Gimnazială „Dimitrie Leonida” Timișoara și Școala Gimnazială Saravale), 2 solicitări de demisie (Liceul Teologic Romano-Catolic „Gerhardinum” Timișoara și Școala Gimnazială Ghilad), un caz în care directorul s-a transferat la altă școală (Clubul Sportiv „Bega” Timișoara) 2 cazuri în care directorii au solicitat să nu le mai continue detașarea în funcție (Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Lugoj și Școala Gimnazială Știuca), o revenire din concediul pentru creșterea copilului (Grădinița cu Program Prelungit Jimbolia) și un caz în care s-a decis de către Consiliul de Administrație al ISJ, la propunerea ISG, schimbarea echipei manageriale (Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni” Ciacova).
  • din cele 37 de funcții vacante de director adjunct, 5 sunt ocupate de cadre didactice nou numite în funcție, celelalte 32 fiind ocupate prin continuitate, conform prevederilor notei ministrului educației naționale și ale prevederilor procedurii aprobate la nivelul inspectoratului școlar, de aceiași directori adjuncți ca în anul școlar anterior; cele 5 numiri noi se datorează următoarelor motive: o funcție apărută ca urmare a creșterii numărului de formațiuni de studiu (Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara), o funcție vacantată după numirea directorului adjunct ca director (Liceul Teologic Romano-Catolic „Gerhardinum” Timișoara), o demisie (Liceul Tehnologic „Azur” Timișoara), o solicitare de încetare a detașării (Liceul Tehnologic „Electrotimiș” Timișoara) și un caz în care s-a înlocuit întreaga echipă managerială, la propunerea ISG. (Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni” Ciacova).

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share