sâm. dec. 14th, 2019

Oficial Media

Stiri, evenimente, opinii, atitudine

Valea Jiului are un Parteneriat pentru Tranziție Justă

Primarii din Valea Jiului au semnat la Bruxelles, la întâlnirea grupului de lucru al Platformei Regiunilor Miniere Carbonifere în Tranziție, în prezența reprezentanților Comisiei Europene, Ministerului Fondurilor Europene și a organizațiilor participante la evenimentul care vizează Bankwatch România și Greenpeace România, “Parteneriatul Văii Jiului pentru Tranziție Justă”.
Acesta reprezintă  un document unic, care vizează atingerea obiectivelor tranziției energetice și ale dezvoltării economice în comunitățile din Valea Jiului.
Semnarea Memorandumului reprezintă un angajament colectiv pentru facilitarea unei tranziții graduale, eficiente și participative de la o economie bazată pe cărbune la un model economic mai sustenabil și diversificat. Administrațiile locale din Valea Jiului și-au asumat participarea la dezvoltarea unei strategii pentru tranziție și a planurilor de implementare, inclusiv identificarea proiectelor de care pot beneficia comunitățile Văii Jiului.
“Parteneriatul Văii Jiului pentru Tranziție Justă” pune accentul pe colaborare participativă și implicarea organizațiilor publice și private, a sindicatelor, a partenerilor sociali și a societății civile. Primarii și-au luat angajamentul să dezvolte proiecte astfel încât nicio categorie socială să nu fie dezavantajată în această tranziție energetică.

     
Înainte de semnarea documentului, primarii din Valea Jiului au discutat și cu directorul general adjunct DG ENER Klaus Dieter Borchardt și despre resursele disponibile limitate, pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă. Primarii pot acum aplica împreună pentru asistență tehnică prin programul START în vederea formulării de proiecte viabile pentru întreaga regiune și pentru stabilirea surselor de finanțare. În cadrul discuțiilor au fost prezentate exemple de parteneriate de succes încheiate de autoritățile din zonele miniere Limburg și Dundee pentru diversificarea economiei.
Memorandumul recunoaște că ”pentru îndeplinirea angajamentelor stabilite prin Acordul de la Paris UNFCCC trebuie luate măsuri la nivel local. În consecință, va fi necesară elaborarea și implementarea unor strategii și procese colective pentru tranziția energetică și dezvoltarea economică a Văii Jiului” . Memorandumul stabilește ”că realizarea tranziției energetice și a dezvoltării economice în cele șase unități administrative ale Văii Jiului va necesita angajamentul și implicarea mai multor partneri care operează la niveluri geografice diferite (local, regional, național și European).”


Memorandumul recunoaște în același timp, ”provocările socio-economice și de mediu comune cu care se confruntă comunitățile din Valea Jiului, recunoaște și limitările în ceea ce privește puterea, resursele și capacitatea unităților administrative de a aborda separat aceste provocări.
Părțile recunosc beneficiile potențiale care pot fi asigurate prin colaborare și prin acțiuni colective care pot spori consensul, legimitatea, transparența și sprijinul pentru realizarea tranziției energetice și a dezvoltării economice și pentru utilizarea eficientă a resurselor limitate”, se mai arată în document.
Partneriatul pentru o Tranziție Justă include:
– Dezvoltarea guvernanței, organizării și planificării pentru tranziție la nivel local;
– Participarea la dezvoltarea unei strategii pentru tranziție și a planurilor de implementare, inclusiv
identificarea proiectelor care pot beneficia comunitățile Văii Jiului, împreună cu autoritățile naționale, în proiectul administrat de Serviciul de Sprijin pentru Reforme Structurale;
– Identificarea susținerii externe și a finanțării într-o manieră coordonată.
Părțile semnatare ale Memorandumului sunt de acord cu următoarele responsabilități pe care le-au însușit și le vor respecta:
-Să promoveze colaborarea participativă în cele șase unități administrative a Văii Jiului.
– Să instituie guvernanța, organizarea și planificarea necesare pentru a facilita o colaborare participativă și eficientă în Valea Jiului.
– Să contribuie consecvent la împlinirea obiectivelor de tranziție energetică și dezvoltare economică în Valea Jiului.
– Să transparentizeze procesul colaborării participative pentru locuitorii Văii Jiului.
– Să utilizeze resursele și să dezvolte proiecte într-o manieră care beneficiază comunitățile în care acestea sunt implementate și întreaga regiune, și să acționeze astfel încât nici o categorie să nu fie dezavantajată în această tranziție energetică.
– Să furnizeze constant angajamentul politic și resursele necesare pentru a dezvolta colaborarea participativă în Valea Jiului, așa cum este descrisă în acest Memorandum.
– Să susțină producerea unei strategii de dezvoltare socio-economică care va identifica prioritățile pentru următorul deceniu.

   

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments