lun. feb. 24th, 2020

WORKSHOP DE LUCRU LA DEVA PENTRU COMBATEREA EXODULUI ABSOLVENȚILOR DE STUDII SUPERIOARE

 

La Deva, va  avea loc  mâine, o masă rotundă și un workshop de lucru , în cadrul unui proiect european care vizează ”Sprijinirea sistemul de învățământ superior privind combaterea exodului absolvenților de  studii superioare, prin creșterea capacității societății civile de a formula politici publice”

Acest proiect este derulat de către  Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație și este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Acesta se derulează în perioada iulie 2018- noiembrie 2019.

Obiectivul general al proiectului vizeaza îmbunătățirea procesului de elaborare participativă a politicilor publice în domeniul învățământului superior, pentru promovarea unor măsuri alternative de inserție/ocupare pe piața muncii în rândul studenților și a absolvenților de studii superioare.

Proiectul cuprinde urmatoarele activități: realizarea unei analize naționale privind cauzele exodului absolvenților de învățământ superior și fundamentarea dezbaterilor privind necesitatea formulării de politici publice în domeniul învățământului superior; pregătirea și desfășurarea sesiunilor de instruire a personalului din ONG cu scopul creșterii capacității de a formula politici publice alternative; pregătirea și desfășurarea sesiunilor de instruire a personalului din ONG în domeniul ”managementului  strategice, realizarea  unei caravane naționale sub forma unor evenimente de tip ”masă rotundă” cu aplicabilitate de workshop (8 evenimente regionale), în vederea elaborării a 2 politici publice ce vin în sprijinul dezvoltării facilităților necesare reducerii exodului de absolvenți ai învățământului superior.

Elaborarea a DOUĂ  politici publice ce vin în spijinul dezvoltării facilităților necesare reducerii exodului de absolvenți ai învățământului superior; dezvoltarea unui sistem online de monitorizare și evaluare a politicilor publice, de consolidare a dialogului social și civic și de prevenție a exodului de absolvenți ai învățământului superior; dezvoltarea unui manual de bune practici ce va reprezenta un standard cu aplicabilitate in sectorul public si privat privind implementarea instrumentelor/ sistemelor dezvoltate prin proiect.

Grupul țintă vizat de proiect este compus din 144 de persoane, din care minim 35% vor fi de genul feminin. Grupul țintă este structurat după cum urmează: 50 reprezentanți ai organizatiilor non-guvernamentale (ONG), din care cel puțin 18 vor fi persoane de gen feminin: 40 reprezentanți ai Asociației Excelsior pentru Excelență în Educație; 10 reprezentanți ai ONG-urilor reprezentantive și relevante pentru domeniul proiectului; 10 reprezentanți ai partenerilor sociali reprezentantivi în domeniu, din care cel puțin 4 vor fi persoane de gen feminin;etc.

Reprezentanții CLUBULUI DE PRESĂ VALEA JIULUI   vor fi prezenți la eveniment.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments