Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Președintele AMR vine cu propuneri concrete și cere programe noi

Primarul Emil Boc,  în calitate de președine al Asociației Municipiilor din România, a participat  la o dezbatere în  cadrul Comitetului European  al Regiunilor, unde a avut o intervenție în care  a slicitat necesitatea adoptării cât mai urgent cu putință a noilor programe care  fac parte din Politica de coeziune și a cerut modificarea cuantumului stabilit prin art.58 a propunerii de regulament al P.E  și al Consiliului Europei.
”Am intervenit astăzi în cadrul dezbaterii cu tema: „Unirea forțelor în vederea lansării și implementării noilor programe din cadrul Politicii de Coeziune, în sinergie cu toate instrumentele de redresare”.
Cu această ocazie, am subliniat necesitatea adoptării cât mai urgent cu putință a noilor programe parte din Politica de coeziune, care vor crește încrederea cetățenilor în forța Uniunii Europene, dar și importanța faptului că autoritățile locale își pot exprima viziunea, direct la nivel european, în ceea ce privește elaborarea programelor de finanțare. Planul de coeziune reprezintă un program eficient per total. Am dat exemplul orașului nostru unde, pentru fiecare euro investit de la bugetul local am reușit să atragem 2,5 euro din fonduri europene, cu investiții de peste 100 milioane euro în transportul în comun.
De asemenea, am transmis o propunere concretă, care ar avea impact direct asupra proiectelor ce vizează dezvoltarea zonelor verzi ale orașului nostru și programul de investiții Clujul Verde. Am propus modificarea cuantumului stabilit prin art. 58. lit b) a Propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor dispoziții comune privind fondurile ESIF (fondurile structurale și de investiții europene), în sensul creșterii valorii eligibile a costurilor cu achiziția de terenuri neconstruite sau construite, la cel puțin 20% din cheltuielile totale eligibile ale operațiunii în cauză. Având în vedere faptul că în raza teritorială a orașelor medii și mari nu mai există terenuri generoase în proprietate publică, este nevoie de exproprieri / achiziții de terenuri pentru a realiza parcuri și spații verzi coerente și integrate în țesutul urban.
Finalmente, am subliniat să avem grijă la flexibilitatea și integrarea fondurilor și să luăm în considerare regula „one IN/one OUT” (la fiecare nouă regulă introdusă, una existentă să fie scoasă pentru evitarea creșterii birocrației)” se arată în mesajul președintelui AMR, Emil Boc.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share