21/04/2021

38% din cei 3, 8 milioane de copii suferă de sărăcie, excluziune și discriminare

Oana Țoiu, preşedinta Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor, şi Pieter Bult, Reprezentul UNICEF în România, au găzduit  o discuţie online pe tema Oraşelor Prietene ale Copiilor şi a modului în care autorităţile centrale şi locale pot veni în sprijinul copiilor vulnerabili.

La eveniment au participat membri ai Parlamentului, viceprimari şi consilieri locali din comunităţi rurale şi urbane.“
E datoria noastră să garantăm un viitor bun pentru copii şi asta înseamnă să se simtă în siguranţă, să poată învăţa, să se poată mişca, să se poată juca, să aibă o voce. Realitatea este că suntem în urmă. Nici în perioadele de creştere economică România nu a reuşit să compenseze decalajul sau să micşoreze riscul de sărăcie în rândul copiilor şi inclusiv în oraşele dezvoltate spaţiile adaptate copiilor sunt insuficiente. Nu doar din perspectivă socială este vital ci şi dintr-o perspectivă economică. În competiţia globală, o dată cu schimbările muncii, vor câştiga nu doar acele ţări şi localităţi care atrag investitori ci acelea care reuşesc să păstreze şi să atragă profesionişti, talente, ale căror decizii de unde vor locui şi unde vor munci vor depinde şi de calitatea vieţii de familie şi a copiilor” a declarat Oana Țoiu, preşedinta Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Camera Deputaţilor. În ciuda progreselor semnificative din ultimii 30 de ani, 38% din cei aproximativ 3.6 milioane de copii români continuă să sufere disproporţionat de sărăcie, acces slab la servicii, excluziune şi discriminare. Pandemia de COVID-19 a agravat dificultăţile pe care aceştia le aveau deja. Prin îmbunătăţirea accesului la servicii de sănătate şi sociale la nivelul comunităţii şi încurajarea accesului la învăţarea timpurie şi la educaţie de calitate, toţi copiii pot beneficia de o dezvoltare incluzivă, de oportunităţi egale şi vor deveni cetăţeni activi în comunităţile lor.“Din experienţa UNICEF de la nivel international, dar şi din România, autorităţile locale pot lua cele mai bune măsuri şi pot implementa programe care fac diferenţa pentru copiii vulnerabili şi pentru familiile lor. În primul rând, trebuie să aibă date în timp real, să dezvolte strategii, programe şi servicii care să răspundă la nevoile comunităţii, profesionişti care să facă muncă de teren, dar şi bugete dedicate. Extinderea Pachetului Minim de Servicii la nivel naţional reprezintă un pas în acest sens. De asemenea, avem încredere că, prin consultarea şi implicarea copiilor, autorităţile locale pot găsi soluţii noi şi inovatoare pentru comunităţile lor”, a declarat Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF în România.
Iniţiativa Oraşe Prietene ale Copiilor este o iniţiativă globală a UNICEF care sprijină autorităţile locale în realizarea drepturilor copiilor la nivel local şi care are la bază Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului. De asemenea, este o reţea care aduce împreună autorităţile şi alţi actori relevanţi, cum sunt organizaţiile neguvernamentale, sectorul privat, mediul academic, mass-media şi, cel mai important, copiii care doresc ca oraşele şi comunităţile lor să fie mai prietenoase pentru copii.O localitate prietenă a copiilor este un municipiu, un oraş, o comunitate sau orice sistem de guvernare locală care se angajează să îmbunătăţească viaţa copiilor din jurisdicţia lor prin respectarea drepturilor acestora. În practică, este o localitate în care vocile, nevoile, priorităţile şi drepturile copiilor fac parte integrantă din politicile, programele şi deciziile publice. Astfel, copiii beneficiază de un bun start în viaţă, cresc sănătoşi şi beneficiază de îngrijire; au acces la servicii sociale şi de educaţie incluzive şi de calitate; sunt protejaţi împotriva exploatării, violenţei şi abuzului; participă la viaţa de familie, culturală, a municipiului/oraşului/comunităţii şi la viaţa socială; îşi exprimă opiniile şi influenţează deciziile care îi afectează; se întâlnesc cu prietenii şi au locuri în care să se joace şi să îşi petreacă timpul liber.UNICEF împreună cu parteneri de la nivel central şi local va testa şi în România iniţiativa Oraşe Prietene ale Copiilor începând cu a doua jumătatate a anului 2021.Anul trecut, Parlamentul României a adoptat o iniţiativă legislativă cu mai multe amendamente la Legea Asistenţei Sociale nr. 292 ce vizează implementarea unui pachet minimal de servicii sociale pentru copil şi familie care include servicii de bază şi de informare în domeniul sănătăţii, educaţiei şi protecţiei sociale precum: identificarea situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială, evaluarea acestora, furnizarea de informaţii, consiliere, însoţire, asistenţă şi monitorizare. Acest pachet este în linie cu Garanţia pentru copil, lansată de Comisia Europeană pe 24 martie 2021. În următoarea perioadă UNICEF va colabora cu ministerele de linie pentru dezvoltarea legislaţiei secundare şi pentru identificarea soluţiilor de finanţare din fonduri europene şi de la bugetul de stat . În contextul lansării Garanţiei pentru copil de către Comisia Europeană, implementarea Iniţiativei Localităţi Prietene ale Copiilor şi extinderea Pachetului Minim de Servicii sunt iniţiative care pot demonstra angajamentul României de a garanta o nouă reformă pentru îndeplinirea drepturilor copiilor.
Reprezentantul UNICEF în România, Pieter Bult, s-a întâlnit  și cu Preşedintele Camerei Deputaţilor,Ludovic Orban , pentru a discuta despre îmbunătățirea cadrului legislativ în beneficiul copiilor și accesul tuturor copiilor la servicii medicale de bază, la educaţie şi la protecţie. Planul Național de Redresare și Reziliență și fondurile structurale reprezintă o oportunitate pentru reducerea sărăciei și a abandonului școlar, pentru digitalizarea sistemului de educație și reforme pentru copii.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share