21/06/2021

SOSIRILE TURIŞTILOR ROMÂNI ÎN STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ DIN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA AU CRESCUT CU 2,2%, ÎN TIMP CE SOSIRILE TURIŞTILOR STRĂINI AU SCĂZUT CU 17,7%

  • În luna mai 2015, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, au înregistrat creşteri cu 0,8%, iar innoptările au înregistrat scăderi cu 2,9%.
  1. Sosiri şi înnoptări în structuri de primire turisticăcu funcţiuni de cazare – luna mai

Total

Turişti români

Turişti străini*)din care

-Europa

-UE

Sosiri Înnoptări
Mai 2015 Mai Mai Mai 2015
Mai 2015 Mai 2014 faţă de faţă de
2015 2014
-număr- -număr- Mai 2014 Mai 2014
-număr- -număr-
-%- -%-
7693 7634 100,8 21624 22273 97,1
7242 7086 102,2 20394 20839 97,9
451 548 82,3 1230 1434 85,8
419 450 93,1 1185 1244 95,3
348 405 85,9 997 1050 95,0

* După ţara de rezidenţă

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, în luna mai 2015 au însumat 7693, în creştere cu 0,8% faţă de cele din luna mai 2014.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, au reprezentat 94,1%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 5,9%.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (92,9% din total turişti străini), iar din aceştia 83,1% au fost din ţările Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică, în luna mai 2015 au însumat 21624, în scădere cu 2,9% faţă de cele din luna mai 2014.

Din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică au reprezentat 94,3%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 5,7%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (96,3 din total străini), iar din aceştia 84,1% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Indicele de utilizare netăa locurilor de cazare în luna mai 2015 a fost de 23,6% pe total structuri de cazare turistică, în scădere cu 0,9 puncte procentuale faţă de luna mai 2014. Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în luna mai 2015 s-au înregistrat la hoteluri (38,5%), pensiuni agroturistice (17,3%), vile turistice (14,5 %), etc.

 

  1. Sosiri şi înnoptări în structuri de primire turisticăcu funcţiuni de cazare în perioada1.01-31.05.2015

Total

Turişti români

Turişti străini*)din care

-Europa

-UE

Sosiri Înnoptări
Perioada Perioada
1.01-31.05 1.01-31.05
Perioda Perioada 2015 Perioada Perioada 2015
1.01-31.05 1.01-31.05 faţă de 1.01-31.05 1.01-31.05 faţă de
2015 2014 perioada 2015 2014 perioada
-număr- -număr- 1.01-31.05 -număr- -număr- 1.01-31.05
2014 2014
-%- -%-
28906 27028 106,9 75775 79618 95,2
27059 24954 108,4 70057 72367 96,8
1847 2074 89,1 5718 7251 78,9
1709 1768 96,7 5319 6158 86,4
1408 1425 98,8 3918 4615 84,9


Sosirile 
înregistrate în structurile de primire turistică, în perioada 1.01-31.05.2015 au însumat 28906, în creştere cu 6,9% faţăde perioada 1.01-31.05.2014.* După ţara de rezidenţă

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, au reprezentat 93,6%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 6,4%.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (92,5% din total turişti străini), iar din aceştia 82,4% au fost din ţările Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică, în perioada 1.01-31.05.2015 au însumat 75775, în scădere cu 4,8% faţăde perioada corespunzătoare din anul 2014.

Din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică au reprezentat 92,5%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 7,5%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (93,0% din total străini), iar din aceştia 73,7% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Indicele de utilizare netăa locurilor de cazare în perioada 1.01-31.05.2015 a fost de 17,0% pe total structuri de cazare turistică, în scădere cu 1,4 puncte procentuale faţă de perioada1.01-31.05.2014. Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în perioada 1.01-31.03.2015 s-auînregistrat la hoteluri (27,2%), pensiuni agroturistice (13,1 %), pensiuni turistice (11,4%),etc

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share