Afla totul despre concursul „1 MAI IN FAMILIE”

Regulament Concurs „1 mai in Familie”

Art. 1 Organizatorul concursului

Concursul este organizat și desfășurat de către Primăria Municipiului Târgoviște – „Organizator”. Toți  participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și conditiile prezentului Regulament oficial al Concursului (denumit în continuare Regulament oficial).

1.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, sub condiția

notificării publice prealabile a modificării.

Art. 2 Perioada de desfășurare a concursului și arbitrii

2.1. Concursul se desfășoara în data de 1 mai  2015.

2.3. Arbitrii concursului sunt cadre didactice din școli și licee târgoviștene.

Art. 3. Dreptul de participare

3.1. La prezentul Concurs pot participa persoane cu vârsta cuprinsă între 7 și 65 de ani, cu domiciliul sau reședinta în municipiul Târgoviște, grupate în echipe de 5 persoane.

3.2. Persoanele cu vârstele de 7 respectiv 65 de ani trebuie să aibă vârsta împlinită pănă la începerea competiţiei.

3.2. Toate informațiile furnizate de către un participant trebuie să fie reale și corecte, în caz contrar participantul putând fi exclus din Concurs sau ulterior descalificat.

3.3. Condițiile de vârstă sunt următoarele:

– cel puțin un membru al echipei trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 7 – 10 ani;

– cel puțin un membru al echipei trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 50 – 65 ani.

3.4. Pentru fiecare echipă va fi desemnat câte un singur/doi sau mai mulți participanți din fiecare probă.

3.5. Cei 5 de participanți din fiecare echipă, vor primi însemne comune pe care le vor purta pe întreaga durată a competiției, ce vor fi alese prin tragere la sorți.

3.6. Toți minorii participanți la Concurs vor avea o declarație din partea unuia dintre părinți din care să reiasă ca acesta este de acord ca fiul/fiica să participle la Concurs. Declarația va fi însoțită de copia de buletin a acestuia.

3.7. Regulamentul este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul își rezervă dreptul de a

modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, cu condiția anunțării prealabile a

modificărilor cu cel putin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.1-mai-facebook&web

Art. 4. Mecanism de concurs

4.1. Persoanele care îndeplinesc condițiile art. 3 de mai sus pot participa prin depunerea copiei Cărții de Identitate sau Certificatului de Naștere la puctul de înscriere – Parcul Chindia, zona scenă, chiar în ziua competiței, între orele 9.00 – 11.00.

4.2. După tragerea la sorți a însemnelor tuturor echipelor înscrise, acestea vor primi din

partea Organizatorului echipamentul necesar competiție și va semna Regulamentul de Participare.

4.3. Probele de concurs vor fi sportive, de îndemânare, de perspicacitate, coordonare etc.

4.4. Fiecare membru al echipei trebuie să participe la cel puţin două diverse competiţii și la maxim 8.

Art. 5. Descrierea premiului

5.1. Premiile acordate sunt:

Premiul I: 300 lei pentru fiecare membru al echipei desemnate câștigătoare.

Premiul II: 200 lei pentru fiecare membru al echipei desemnate câștigătoare

Premiul III: 100 lei pentru fiecare membru al echipei desemnate câștigătoare

Art. 6. Desemnarea câștigătorilor

6.1. Câștigătorii vor fi aleși la finalul fiecăreia dintre cele 8 probe de concurs

6.2.. Echipa, care are cele mai multe probe de concurs câștigate, va fi desemnată câștigătoarea competiției.

6.3. Premiul poate fi solicitat personal doar de participantul respectiv. Nu este permis ca un terț să revendice premiul. Premiul va fi ridicat de la sediul Organizatorului, în termen de 7 zile de terminarea competiției.

Art. 7. Politica de confidentialitate:

7.1 Datele personale ale participantilor sunt confidentiale si vor fi folosite doar pentru funcționarea normala a concursului.

Art. 8 Acordarea premiilor. Taxe

8.1. Câștigătorul va încasa premiul de la sediul Organizatorului.

8.2 Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câștigătoare, cu excepția impozitului datorat conform legii pentru veniturile din premii, impozit pe care Organizatorul care ofera premiile, (personal sau prin intermediul unui terț desemnat) este obligată să îl calculeze, să îl rețină și să îl plătească în numele Participanților.

Art. 9 Litigiile și legea aplicabilă

9.1 Eventualele litigii aparute între Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanța competentă din municipiul Târgoviște în conformitate cu dreptul comun. Legea aplicabilă este legea română.

Art. 10 Clauze finale:

11.1 Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza participarea oricarui înscris la concurs pe motiv de neconcordanță cu tema concursului.

11.2 Prin participarea la acest concurs, participantul confirmă faptul că a citit și a înțeles toate

condițiile din Regulamentul de concurs, că le acceptă și că e de acord ca datele de contact (adresa si telefon) sa poata fi folosite pentru contactarea sa în caz de nevoie.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share