09/03/2021

Ajutoarele sociale la control, în localitățile hunedorene

Într-un comunicat comun, semnat de Georgeta Tomuță – Director executiv A.J.O.F.M. și de Octavian Băgescu – Director executiv A.J.P.I.S. se arată că:
„ În perioada 1-5 februarie 2021 echipe mixte alcătuite din inspectori sociali din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara şi personal din cadrul Agenția Judeţene de Ocupare a Forței de Muncă Hunedoara vor desfășura acțiuni în cadrul “Campaniei de verificare a stabilirii și acordării ajutorului social și pentru identificarea măsurilor de creștere a ocupării persoanelor apte de muncă”. În această perioadă vor fi verificate cinci  localități, respectiv:  Deva, Călan, Hunedoara, Orăștie și Beriu. Campania  se va desfășura în toate cele 69 Unități Administrativ Teritoriale ale județului Hunedoara.
Acțiunile se realizează în conformitate cu Ordinul ministrului muncii nr. 93/21.01.2020, cu „Instrucţiunile metodologice ale Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială”, precum și cu „Instrucţiunile metodologice ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă”.
În vederea atingerii obiectivului de ocupare al campaniei, AJOFM Hunedoara solicită conducerii primăriei verificate să invite, în ziua stabilită, la sediul primăriei beneficiarii de VMG precum și membrii familiilor acestora, persoane apte de muncă, cu vârsta de minim 16 ani, în vederea desfășurării activităților specifice AJOFM Hunedoara:
– identificarea în vederea înregistrării în evidențele AJOFM a membrilor familiilor beneficiarilor de VMG, persoane apte de muncă, cu vârsta de minim 16 ani, respectiv prezentarea serviciilor gratuite oferite în acest sens;
– informarea, consilierea persoanelor beneficiare de ajutor social, deja înregistrate în evidențele AJOFM în vederea integrării pe piața forței de muncă;
– informarea și consilierea persoanelor în vederea identificării oportunității de includere în programele de formare profesională oferite de AJOFM
– informarea privind oportunitatea evaluării și certificării competențelor profesionale dobândite pe căi non-formale
– medierea persoanelor cu vârsta de minim 16 ani, pe baza situației locurilor de muncă vacante valabilă în condițiile acțiunii;
– informarea privind măsurile active de care pot beneficia conform Legii nr.76/2002;
– îndrumarea persoanelor convocate în vederea includerii în Programul “A doua șansă“, a Ministerului Educației și Cercetării;
Totodată AJOFM Hunedoara consideră a fi oportună invitarea agenților economici, angajatori, de pe raza UAT-ului în scopul prezentării măsurilor active implementate de AJOFM Hunedoara,în scopul sprijinirii absorției forței de muncă active (subvenții, stimulente).
De asemenea, pentru desfășurarea campaniei în condiţii de eficienţă şi eficacitate, în vederea atingerii celuilalt obiectiv al acesteia, AJPIS Hunedoara adresează conducerii primăriei verificate rugămintea de a pune la dispoziția echipei formată din inspectorii sociali din cadrul AJPIS Hunedoara următoarele documente:
– dosarele beneficiarilor de Venit Minim Garantat (VMG) aflaţi în plată (potrivit Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare) la 31 dec. 2020 cu documentele aferente menținerii dreptului pentru perioada 2019-2021 (inclusiv anchetele sociale efectuate în această perioada);
– planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă de interes local și repartizarea orelor de muncă de interes local (2020-2021);
– hotarârea consiliului local de aprobare a planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă de interes local și repartizarea orelor de muncă de interes local (2020-2021);
– evidența efectuării activităților de interes local de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social (2020);
– planul de activităţi sezoniere (zilieri) aprobat prin dispoziţie a primarului (2020);
– solicitările primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă zilieră, a planului de activităţi sezoniere (ziliere) (2020);
– repartizarea activităților sezoniere (ziliere) pe fiecare persoană aptă de muncă din familiile beneficiare de ajutor social (2020);
– evidența efectuării activităților sezoniere (ziliere) de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social (2020);
– lista persoanelor scutite de la realizarea activităților desfășurate in interes local si motivele de excludere (2020);
– orice alte documente relevante pentru atingerea obiectivelor campaniei, solicitate de către echipa mixtă.
Potrivit legislației în vigoare, la finalizarea verificărilor, inspectorii sociali din cadrul AJPIS Hunedoara vor întocmi Procesul-verbal de control în care se vor consemna observațiile desprinse pe parcursul verificărilor, precum și eventualele măsuri dispuse pentru remedierea deficiențelor constatate.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share