28/01/2021

Apele Române implementează proiectul WATMAN

11051230_10203644599706839_879456417_n

Administraţia Naţională „Apele Române” implementează proiectul „WATMAN – Sistemul informaţional pentru Managementul Integrat al Apelor” , proiect prin care se pun bazele aplicării strategiei naţionale pentru managementul resurselor de apă, inclusiv a situaţiilor generate de fenomene hidrologice extreme (secetă sau inundaţii, poluări sau accidente la sistemul de gospodărire a apelor) în caz de dezastre, elaborată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).

Lucrările de infrastructură propuse, echipamentele şi dotările, vor fi instalate în puncte distincte pe întregul teritoriu al României, în toate cele 11 bazine hidrografice: Someş-Tisa, Cruşuri, Mureş, Banat, Jiu , Olt , Argeş-Vedea, Buzău-Ialomiţa, Prut-Bârlad, Siret şi Dobrogea-Litoral.
Proiectul are o valoare de 63 milioane de euro, din care 85% sunt fonduri europene, iar restul de 15% este cofinanţat de la bugetul de stat. Durata proiectului este de 25 de luni.

Obiectivul principal al proiectului WATMAN este de a contribui la managementul sustenabil al resurselor de apă în majoritatea zonelor, prin implementarea măsurilor structurale şi nestructurale şi de a ajuta la realizarea obiectivelor POS Mediu, în vederea reducerii incidenţei dezastrelor naturale ce afectează populaţia României.

Printre obiectivele socio-economice regăsim: întărirea capacităţii de intervenţie în caz de inundaţii a A N „Apele Române”, dar şi îmbunătăţirea sistemului de alarmare şi avertizare a populaţiei din zonele afectate de inundaţii şi reducerea timpului de reacţie, în vederea prevenirii efectelor inundaţiilor.
Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv considerabil asupra populaţiei, prin faptul că aproximativ 1,5 milioane de locuitori din zonele vulnerabile vor beneficia de informaţii în timp real, privind evoluţia şi gestionarea fenomenelor hidrologice extreme, iar riscul de producere a acestora va fi diminuat cu 7% la nivelul celor 11 bazine hidrografice din România.

WATMAN – Sistem Informaţional pentru Managementul Integrat al Apelor – în spaţiul hidrografic BANAT

Etapa I a proiectului naţional WATMAN, cuprinde două obiective principale de investiţii.

Mărirea gradului de siguranţă la construcţiile hidrotehnice
Creşterea capacităţii de intervenţie în caz de calamităţi naturale a ANAR

Principalele obiective specifice de investiţii ale proiectului WATMAN:

  • mărirea gradului de siguranţă la construcţiile hidrotehnice, la barajele: Surduc, Murani şi Ianova, prin montarea a trei staţii automate cu senzori, care vor măsura nivelul apei din lac, cantitatea de precipitaţii lichide căzută, iar pentru Surduc vor fi montaţi senzori pentru măsurarea presiunii interstiţiale din corpul barajului
  • monitorizarea nivelului de precipitaţii lichide şi solide prin montarea a şase staţii automate cu senzori pentru precipitaţii solide şi lichide : staţia meteo Vf. Ţarcu, staţia meteo Semenic, staţia hidrometrică Poiana Mărului pew râul Bistra, acumularea Trei Ape, acumularea Gozna şi localitatea Anina
  • monitorizarea parametrilor de apă prin montarea a două staţii automate pe canalul de alimentare Coştei şi aducţiunea Luncani, respectiv prin montarea unei staţii automate la Uzina de Apă Aquatim, Timişoara
  • monitorizarea parametrilor de calitate a apei în localităţile: Dudeştii Vechi pe râul Aranca, Topolovăţul Mare pe râul Bega şi în localitatea Berzovia pe râul Bârzava
  • creşterea capacităţii de intervenţie în caz de calamităţi naturale prin: relizarea unui Centru de Intervenşie Rapidă (CIR) în municipiul Timişoara şi Municipiul Reşiţa. Fiecare (CIR) va fi dotat cu materiale şi utilaje pentru intervenţie rapidă în caz de inundaţii şi poluări accidentale: diguri gonflabile, pontoane cu motor, maşini de umplut saci, palplanşe metalice, sisteme de iluminat pe timp de noapte, motostivuitor, laborator mobil, trailere poluare, sistem raclaj, sistem river pentru măsurare viteză şi debit.

Stejărel Ionescu- Timisoara

Distribuie acest articol Oficial Media
Share