18/01/2021

CCIA Timiş avizează forţa majoră

Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timiş, va despăgubi producătorii agricoli din judeţ care au fost afectaţi de seceta din această vară faţă de producţia agricolă distrusă.

 

Aşa după cum din nefericire se cunoaşte, Judeţul Timiş a traversat în aceasta vară o secetă fără precedent care combinată cu temperaturile caniculare a provocat o arşiţă ce a condus la distrugerea producţiei agricole, îndeosebi la porumb, floarea-soarelui şi soia. În majoritatea cazurilor, din informaţiile noastre, pagubele au o pondere situată între 50 şi 75 la sută din totalul producţiei, fiind afectate zecii de mii de hectare de teren agricol din judeţul Timiş. Tot din cauza secetei, nu a putut fi pregătit terenul pentru culturile de rapiţă, orzoaică şi orz, şi de aceea, se preconizează că şi anul agricol 2016 va fi în mare parte compromis.

Toate acestea au afectat şi afectează puternic agenţii economici care operează cu precădere în agricultură şi industria agro – alimentară.

Aceştia pot ieşi din situaţiile neplăcute în care nu pot să-şi respecte contractele încheiate cu diverşi achizitori de produse agricole, în condiţiile în care se adresează Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş pentru eliberarea unui aviz de forţă majoră.

Conform art.4, lit. j din Legea nr.335/2007, camerele de comerţ şi industrie din România sunt singurele instituţii abilitate legal să avizeze existenţa cazurilor de forţă majoră şi influenţa acestora asupra executării obligaţiilor comercianţilor şi să emită avize de forţă majoră.

Forţa majoră semnifică, potrivit Art.1351, alin.2 din Codul Civil, orice eveniment ”extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil”, intervenit după naşterea obligaţiei, care face imposibilă executarea acesteia şi care înlătură răspunderea debitorului faţă de creditor. Apariţia unui caz de forţă majoră şi, deci, posibilitatea invocării sale produce două efecte semnificative, general acceptate: mai întâi, efectul cel mai vizibil, al exonerării de răspundere, al înlăturării (temporare) a răspunderii subiectului care avea o obligaţie şi care nu a putut fi realizată sau a fost realizată întârziat, ca urmare a cazului de forţă majoră; mai apoi, efectul suspendării raportului juridic afectat, şi implicit a obligaţiei care a fost întârziată sau zădărnicită de evenimentul extraordinar care semnifică forţa majoră.

Pentru emiterea unui aviz de forţă majoră, agenţii economici sunt invitaţi să depună la CCIAT un dosar cu următoarele documente: a) cerere prezentând cauza de forţă majoră, unde şi când a fost localizată, ce efecte a produs, cu ce consecinţe fizice şi valorice şi cum se justifică acestea, unde şi la ce foloseşte avizul de atestare a forţei majore; b) contractul afectat de evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră; c) notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale; d) planşe fotografice realizate înaintea, pe parcursul şi eventual după producerea evenimentului (dacă este cazul); e) evaluări efectuate de experţi autorizaţi asupra fenomenului precum şi a daunelor suferite (în cazul de faţă Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Timiş; f) procesul verbal de constatare încheiat la faţa locului de către inspectorul agricol al primăriei în a cărei rază administrativ-teritorială este localizat terenul afectat şi de reprezentantul Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Timiş, proces verbal însoţit de Anexa privind modul de calcul pentru evaluarea pierderilor datorate factorilor naturali; g) informare din partea Centrul Meteorologic Regional Banat – Crişana privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului.

 

Stejărel Ionescu

Distribuie acest articol Oficial Media
Share