14/06/2021

CCIA Timiș pregătește noi serii de cursuri pentru luna iulie 2020

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează în cursul lunii iulie 2020 noi serii de cursuri acreditate ANC, după cum urmează:

  • SPECIALIST ÎN MANAGEMENTUL DEȘEURILOR în conformitate cu Legea nr. 211/2011 modificată (Cod COR: 325713)

Perioada: 13 – 22 iulie 2020

Program: luni – vineri, între orele 17.00-21.00

Taxă de participare: 1000 lei / pers.

Se acordă 10% reducere pentru membrii CCIAT și 10% reducere pentru absolvenții cursului „Responsabil de mediu„ organizat de CCIAT.                   Reducerile nu se cumulează.

Scopul: Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor

Adresabilitate: Cursul se adresează agenților economici care generează deșeuri.

În conformitate cu prevederile Legii 211/25.11.2011, Art.22, alin.(3), deținătorii / producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri “au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Conform alin. 4, “Persoanele desemnate prevăzute la alin.(3) trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.  Nedesemnarea unei persoane cf.Art.22, alin.3, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 la 30.000 lei.

Tematica:

– Regimul deșeurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative în domeniu. Obligații legale în sarcina agenților economici;

– Soluții practice pentru conformarea agenților economici cu cerințele legislației de mediu în domeniul deșeurilor. Evitarea sancțiunilor.

INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE (Cod COR 333304)

Perioada: 13 – 31 iulie 2020

Program: luni – vineri, între orele 17.00 – 20.00

Taxă de participare: 800 lei/pers.

(achitabil în 2 rate pentru persoanele fizice)

Formatori: Lucica ZIRBĂU, Delia FARCHESCU, Dan COJOCARU

 Structura cursului: Contractul individual de muncă; Vechimea în muncă;  Contractul colectiv de muncă; Jurisdicţia muncii; Răspunderea salariaților; Salarizarea. Permisul de Muncă; Formarea profesională; Asigurările sociale de stat; Noțiuni de organizare și legislația muncii; Modul de desfășurare a activității ca întreprinzător particular; Recrutarea și selecția personalului; Aplicații în programul REVISAL.

În urma absolvirii Modulului de instruire în aplicația REVISAL se obține un CERTIFICAT DE PARTICIPARE. Pentru acest modul, fiecare participant are acces individual la un laptop.

Toate cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr.22.

 Certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Certificatele împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională.

Conform Codului Fiscal Art. 21, alin. 2, lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

 Diplomele și certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.

 Informații și înscrieri: Direcția Formare și Perfecționare Profesională, Centrul Regional de Afaceri din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 117, tel. 0720444121, e-mail: tania.avramov@cciat.ro

Persoană de contact: Tania AVRAMOV, Manager DFP

 

Informații detaliate despre cursuri sunt disponibile pe site-ul CCIAT: www.cciat.ro.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share