04/12/2021

CCIA Timiș reia seria cursurilor acreditate solicitate pe piața muncii

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională reia organizarea de cursuri de formare și perfecționare profesională, cu respectarea regulilor de protecție și distanțare socială. Totodată, în vederea asigurării celor mai bune condiții de curs, între care interactivitatea are un rol important, seriile formate vor fi limitate la un număr de 10 persoane.

În perioada iunie-iulie 2020, vor fi organizate două serii de cursuri acreditate ANC: Expert Achiziții Publice și Arhivar.

 Cod COR: 214946                                                                                                                   

Perioada: 15 – 30 iunie 2020

Taxă de participare: 1000 lei/pers.

Se acordă 10% reducere pentru membri CCIAT și 20% reducere pentru șomeri în baza adeverinței de șomaj.

Formator: Daniela GOIA

Adresabilitate: Cursul este destinat compartimentelor de achiziții publice care, potrivit noilor prevederi ale legislației privind achizițiile publice, urmează să fie formate din cel puțin 3 persoane, din care două treimi trebuie să aibă studii superioare și specializări în domeniul achiziţiilor. Cursul se adresează atât autorităților contractante cât și celor care doresc să participe la licitații publice în calitate de ofertanți, cu accent pe dobândirea cunoștintelor teoretice și dezvoltarea de aptitudini și competențe practice.

Cursul oferă oportunități de dezvoltare pe piața achizițiilor publice prin participarea la procedurile de achiziție publică și încheierea de noi contracte cu instituțiile publice înregistrate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Obiectivul este de a instrui persoanele implicate în achiziții publice privind ultimele modificări legislative în domeniu: Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor; HG 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice la Legea 99/2016; HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice la Legea 98/2016.

Tematica cursului:

Legislația achizițiilor publice (4 legi, 2 hotărâri de guvern); Modalități de consultare a pieței; Aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date, documente suport (documentul unic european, DUAE); Obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SICAP; Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line); Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SICAP, documentația de atribuire aferentă; Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line și off-line; Catalogul electronic și noul SEAP, Dosarul achiziției; Arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

 Structura cursului:

  1. Partea teoretică – livrare de cunoștințe și informații;
  2. Partea practică –  aplicații practice pentru fiecare sesiune teoretică și familiarizarea cu aplicația S.I.C.A.P.

 

Cod COR: 441501)

Perioada: 15 iunie – 10 iulie 2020

Program: luni-vineri, orele 16.00-21.00; 2 săptămâni teorie + 2 săptămâni practică / realizarea unei lucrări practice sub îmdrumarea lectorului

Taxă de participare: 1000 lei / pers. 

-10% reducere pentru membrii CCIA Timiș și 20% reducere pentru șomeri în baza adeverinței de șomaj.

Lector: Adriana Florica MUNTEAN, arhivist.

 Cursul de arhivar este OBLIGATORIU pe piața muncii, conform Art. 31 din Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996 prin care fiecare organizație publică sau privată are obligația să își organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal calificat.

Adresabilitate: Programul de formare este destinat persoanelor (minim studii medii) care fie ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe linie de arhivă la nivelul unei organizații și doresc să-și actualizeze cunoștințele și/sau să-și perfecționeze pregătirea profesională, fie persoanelor care doresc să-și dezvolte competențe în acest sens, sub îndrumarea formatorilor în domeniu. Programul de formare este proiectat să satisfacă atât cerințele instituționale de formare continuă și dezvoltare de competențe cât și nevoile individuale de pregătire în domeniu, în concordanță cu legislația și standardele în vigoare.

Competențe dobândite la finalizarea cursului:

  • Redactarea nomenclatorului arhivistic;
  • Gestionarea fondului documentar;
  • Prelucrarea documentelor;
  • Utilizarea informațiilor din documente;
  • Consevarea arhivei în depozit.

***

Toate cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Cursurile sunt acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Diplomele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.

 Informații și înscrieri: Direcția Formare și Perfecționare Profesională, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 117, tel. 0720444121, 0256-219172, e-mail: tavramov@cciat.ro, mmuresan@cciat.info.

Persoană de contact: Tania AVRAMOV – Manager DFP.

Informații detaliate despre cursuri sunt disponibile pe site-ul CCIAT: www.cciat.ro.

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share