24/10/2020

CCIA Timiș, un nou proiect transfrontalier dedicat pieței muncii din zona transfrontalieră România-Ungaria

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș derulează proiectul transfrontalier România-Ungaria, „Initiativă Comună pentru Ocuparea Forței de Muncă”, finanţat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Axa prioritară 3: „Îmbunătățirea Ocupării Forței De Muncă Și Promovarea Mobilității Forței De Muncă Transfrontaliere”, Obiectiv specific 3.1: „Creșterea ocupării forței de muncă în cadrul zonei eligibile”.

Proiectul este derulat în parteneriat cu Centrul de Formare Profesională pentru Adulți Szeged – leader de proiect, Agenţia de Dezvoltare a Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa, Episcopia Romano-Catolică Szeged Cenad, Agenția de Dezvoltare Regională, Eurointegrare Homokhát și Consiliul Județean Timiș.

Obiectivul general al proiectului este de a spori ocuparea forței de muncă în regiunea transfrontalieră România – Ungaria prin crearea condițiilor favorabile pentru o piață a muncii echilibrată pe termen lung.

Grupul țintă al proiectului este format din: șomeri, persoane ce se află in căutarea unui loc de muncă, studenți; centre de formare profesională, educație și școli; instituții, organizații, profesionale ce sprijină ocuparea forței de muncă; reprezentanți ai autorități locale și regionale; companii și agenți economici; alte categorii, inclusive rezidenți din zona transfrontalieră și publicul larg.

În cadrul proiectului se vor crea condiții de ultimă generație pentru derularea activitățiilor de formare profesională prin dezvoltarea a cinci locații: două vor fi amenajate în clădiri noi, o locație va fi reconstruită și extinsă iar alte două clădiri vor fi dotate cu echipamente noi necesare pentru a oferi instruiri practice de înaltă calitate.

Totodată, proiectul va contribui la dezvoltarea unei piețe comune a muncii în județele Csongrád și Timiș prin activități care au ca scop facilitarea procesului de fuzionare a celor două piețe ale forței de muncă. În plus, crearea unei Rețele de Parteneriat Instituțional Transfrontalier va facilita schimbul de cunoștințe și de experiență, realizarea unei analize a nevoilor exacte ale companiilor privind calificările necesare, elaborarea unei strategii regionale transfrontaliere axată pe lipsa forței de muncă calificate, organizarea de târguri de locuri de muncă, workshop-uri, seminarii, conferințe, vizite de studiu, studii de caz, evenimente de orientare în carieră, crearea unui Info Point în Ungaria cât și crearea unui portal online și a unui site web online, bilingv, cu informații specifice din domeniu.

 

Informații suplimentare la: Tel. 0272 185 285, e-mail: cbadulescu@cciat.ro, Cristina Bădulescu – coordonator proiect / CCIAT.

——————————————————————————————————————————-Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share