14/06/2021

Ceea ce se întâmplă  este la  limita iresponsabilității

În sedinta  de  Guvern  de ieri  a fost aprobată o   „HOTĂRÂRE”  pentru aprobarea unor măsuri tranzitorii necesare în vederea aplicării unitare a normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului”.

Va  fi  probabil  și publicată  in Monitorul  Oficial,  pentru  a  amâna  intrarea  in vigoare  a HG-497-2020  care  operationalizează  sistemul  SUMAL  2.0, foarte  probabil pana  la  30 ianuarie.   Intervalul  de timp  până  la  30 ianuarie  este  suficient pentru  crearea  bazelor  de date  pentru  initializarea  sistemului  (  incărcare  amenajamente,  creare  utilizatori)  dar  insuficient  pentru  corectarea  problemelor  de  arhitectură  a sistemului  SUMAL  2.0 :

– incălcarea dreptului  de proprietate  si  a secretului  comercial,  prin date  publice  despre  amenajamente,  traseul  GPS  al  tuturor  transporturilor  de masa lemnoasa,  ceea ce  implică acces  la  datele  tuturor furnizorilor  si beneficiarilor, incălcarea  regulilor GDPR, orientarea  gresită  a controlului  și  a  administrației  silvice,  prin monitorizare  satelitară,  către  false alerte  de tăieri  ilegale  prin padure,  cu  rezultat  in crearea  unui  nou  val  de isterie  publică  legat  de tăierile ilegale,orientarea  gresită  a  controlului  către  prelucrarea  lemnului,  către controale  facile  si  formale, datorită  obligativitătii urmăririi in SUMAL  a cherestelei,  rumegusului,  tocăturii  de  lemn,  cu excederea   principiilor  EUTR  de orientare  a trasabilitătii  si provenientei  legale la  prima punere  pe piată  a masei  lemnoase, raportarea  in flux  continuu    a  gestiunii  in prelucrarea  lemnului,  ceea ce  conduce  la  proceduri  administrative  și    costuri  birocratice  inutile  si  excesive, crearea  unui  număr  foarte  mare  de profesionisti-  transportatori  si  utilizatori  de materiale  lemnoase-  datorită  extinderii  inutile  a definitiei  materialelor  lemnoase,corelat cu prevederile  Codului  Silvic, care  incadrează  ca infractiune  orice  furt  sau  tăiere  ilegala  de arbori,  SUMAL  2.0  va  conduce  la  un blocaj  si mai mare  al  recoltării  legale  a masei  lemnoase  de pe micile  proprietati  de pădure.  Cu rezultat  in persistența  unor  volume mari  de „lemn  disparut ” in IFN, lipsa  unui  modul  eficient  de alerte  si  orientarea  gresită  a controlului  vor  conduce  la  o lipsa  de eficienta  in combaterea  fenomenului  taierilor  ilegale.  Concomitent, suprareglementarea  va  conduce  la  o  amplificare  a cazurilor  de neconformităti  procedurale,  cu  rezultat  in confiscări  si amenzi  formale.

Sistemul  SUMAL  2.0  ne conduce  pe  o directie  gresită,  de incărcare  birocratică  si  costuri  administrative  inutile, cu  ignorarea  principiilor  legislatiei  europene  de orientare  a controlului  la  prima  punere pe  piată  a masei  lemnoase,  pe  zone  de  risc,  cu  sisteme  proprii  de verificare  a legalitatii  ale  operatorilor  economici.

”Guvernul  câstigă  prin această  amânare  a operationalizării  o  perioadă  de liniste  până  in alegeri,  sectorul  forestier si  industria  lemnului  se  aproprie  de momentul  operationalizării  unui  sistem  SUMAL  2.0 contraproductiv,  care  nu  va  conduce  la  un mediu economic  sănătos,  cu  concurentă  loială  si riscuri  scăzute  de neconformităti  pe circuitul  provenientei  legale   a masei  lemnoase .  Dimpotriva.  Riscurile  de neconformităti,  vor creste.  Ca  și  costurile  administrative  de  conformare,  cu  afectarea  competitivitătii  economice  a  sectorului.   Pe termen  scurt, vom traversa  o criză  a documentelor  cu  regim  special,  semnalată  deja  in  multe  zone  din tară, dar  acută  pentru  avizele  secundare, in special  la  Suceava.  Ceea  ce  va  insemna  blocaje pe  piata  lemnului.  Aceste blocaje  sunt  imputabile  Ministerului  Mediului,  Apelor  si  Pădurilor  care  nu  a respectat  nici  o  regulă  de transparentă  decizională,  practic  nu  a anuntat  tipografiile  partenere  Imprimeriei  Nationale  de intentia  de amânare  a  intrării  in vigoare  a HG-497-2020,  deci  si necesitatea  asigurării  documentelor  cu  regim special.  Ceea  ce  se întâmplă  este  la  limita  iresponsabilității.  Iar  sectorul  ar trebui  să reactioneze  prin mecanismele  de apărare  impotriva  abuzurilor  administrative:  prin actiuni  in contencios  administrativ . Dacă  nu, vom rămâne  prizonieri  sistemului,  pe termen lung.” transmite Constantin Tobescu, managerul FORDAQ România.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share