23/04/2021

CENTRUL CULTURAL ŞI EDUCAŢIONAL KUNCZ – TIMIȘOARA

Va fi supus aprobării Consiliului Local Studiul de fezabilitate pentru ”Clădire în regim de înâlţime P+2E cu funcţiunea de Centru Cultural şi Educational Kuncz”, str. Satu Mare, nr. 1A  din cartierul Kuncz Timişoara” şi finanţarea acestuia în cadrul POR 2014-2020, prin Axa prioritară 9 Sprijinirea Regenerării Economice şi Sociale a Comunităţilor Defavorizate din Mediul Urban– Revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate.

Oportunitatea este determinată de lansarea apelului de proiecte şi posibilitatea finanţării din fonduri structurale nerambursabile, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020,  Axa prioritară 9.

Scopul este combaterea marginalizării sociale a acestei populaţii prin promovarea unei abordări de tip integrat, prin realizarea unei investiţii în imbunătăţirea mediului fizic precum şi investiţii pentru dezvoltarea funcţiilor sociale şi comunitare (centru multifuncţional cu activităţi socio-educative, recreative şi culturale). Grupul ţintă vizat este format din aproximativ 100 de persoane din comunitatea urbană marginalizată, beneficiari direcţi ai investiţiilor realizate în cadrul proiectului. Realizarea obiectivului va contribui, de asemenea, la: creşterea sentimentului de apartenenţă la comunitate; dezvoltarea de acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru persoanele marginalizate şi familiile acestora;  asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere – socializare, abilitare-reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii. Va fi un centru multifuncţional (clădire) de tip servicii sociale fără cazare, incluzand spaţii de odihnă, recreere şi relaxare prin: amenajarea  unor săli pentru cursuri artistice, sală de sport, activităţi de asistenţă la efectuarea temelor, denumite generic after school, sală de mese. cu respectarea prevederilor din certificatul de urbanism. Programul este dedicat copiilor de vârstă şcolară (7-12 ani). Sala de mese va fi deservită de un serviciu de catering şi va fi prevăzută cu un oficiu pentru depozitarea temporară, spălare veselă. Grupurile sanitare pentru personal vor fi la etajul I. Tot aici se află un oficiu cu spălătorie pentru feţe de masă, perdele, huse de scaune etc., prevăzut cu spaţii de depozitare pentru rufe curate / murdare.

Valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 7.021.544,12 lei (TVA inclus).

Distribuie acest articol Oficial Media
Share