19/09/2021

Centrul de zi ARLECHINO Targoviste – Activitati desfasurate

14

CENTRUL DE ZI ARLECHINO TARGOVISTE

Activitățile desfășurate in interesul beneficiarilor în cadrul noului serviciu, sunt următoarele:

 1. Contribuirea la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de familia sa.
 2. Asigurarea unui program educațional adecvat varstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copilului.
 3. Asigurarea activității recreative și de socializare.
 4. Consiliere psihologică și școlară pentru copii
 5. Consiliere și sprijin pentru părinți
 6. Dezvoltarea de preograme specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violenței în familie.
 7. Asigurarea hranei zilnice pentru beneficiarii direcți.

Complementar acestor activități, se vor încheia diverse protocoale de colaborare cu: pictori, sculptori, interpreți amatori și profesioniști, etc., obictivul fiind cultivarea talentelor copiilor și promovarea acestora ca atare.

Personalul de specialitate din cadrul Centrului de zi Arlechino:

– 1 șef centru

-1 pedagog social

-2 institutori-educatori

-1 lucrător social

-1 asistent medical

-1 ingrijitor curățenie,

-1 șofer,

-1 agent pază.

9

Echipa de implementare a Subproiectului Centrul de zi ”Arlechino”, Târgoviște:

 • Manager subproiect-jr. Apostol Vasile
 • Asistent Manager subproiect-jr. Marian Ana- Maria
 • Jurist subproiect- jr. Chițescu Andrei
 • Responsabil financiar subproiect- ec. Badea Ionela Constanța
 • Responsabil achiziții subproiect-jr. Atanasiu Oana Raluca
 • Responsabil grup țintă subproiect-jr. Iordache Marcela
 • Responsabil tehnic subproiect-prof. Catanoiu Domnița Marilena
 • Responsabil măsuri implementare subproiect-jr. Nicolae Florentina Gabriela
Distribuie acest articol Oficial Media
Share