Centrul Multicultural Mărășești

Imobilul situat pe str Mărășești la nr. 5 are o suprafață de 4300 mp și se află în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara. Este datat din 1754-1757, refăcut în sec. XIX și este înregistrat cod LMI TM-II-m-A-06149. Destinația inițială a fost de spital municipal, primul din România, cu 24 de ani înaintea Vienei și cu 34 de ani înaintea Budapestei, în prezent imobilul adăpostind parțial (în curs de relocare) o secție a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Lucrările de arhitectură, construcții și instalații prevăzute în proiect:

  • Consolidarea monumentului istoric in vederea protejării acestuia.
  • Lucrări de realizare a doua case de scară și patru ascensoare panoramice în curtea interioară.
  • Lucrări de igienizare și modernizare a tuturor spațiilor interioare, având în vedere trecerea de la funcțiunea de spital la funcțiunea de centru multicultural, prin lucrări de arhitectură și instalații generale interioare complet noi
  • Lucrări de arhitectură la fațadele exterioare și interioare adiacente curții și a relației urbanistice a acestora cu pietonalul Mărășești.

După demolarea corpului E aflat în stare avansată de degradare, subsolul acestuia se va păstra ca vestigiu arheologic.

Se vor face și lucrări de amenajare a curții interioare, conferindu-i-se un caracter public, pentru desfășurarea unor evenimente culturale.

În ansamblul refuncționalizat vor colabora 4 entități culturale:

-La nivelul demisol și parter va fi amplasat Muzeului Cetății;

-Tot la demisol și parter va fi Centrul cultural polivalent, care va coordona întreaga activitate culturală a Timișoarei, inclusiv evenimentele legate de Timișoara Capitală Culturala Europeană;

-La nivelul etajului 1 și a podului amenajat va fi amenajat Centrul Cultural Francez;

-La nivelul etajului 1 și a podului amenajat va fi Centrul Cultural German

Suprafața totală ce urmează a fi refuncționalizată este de  6.036  mp. Valoarea:17.883.818 lei fără TVA, 21.281.744 cu TVA. Durata de realizare a investiției este de 2 ani.

Centrul multicultural va fi vizitat de peste 1000 de persoane zilnic, şi va cuprinde:

 

1.Muzeul Cetății Timișoara în suprafață de 2594,92 mp va găzdui expoziția permanentă proprie, alte expoziții temporare sau poate fi folosit ca sală didactică pentru popularizarea istoriei și culturii în rândul copiilor.

 

  1. Săli tematice, amenajate și mobilate corespunzător:

Flora și fauna Timișoarei;

-Epoca pietrei-punctele de atracție vor fi reconstituirile butaforice;

Epoca bronzului;

Sala multimedia și avatar cu scene pictate din arealul Timișoarei. La intrare și ieșire vor fi două monitoare interactive de tip avatar care vor propune o imersiune 3D în interiorul cetății și orașului. Sala va mai avea în dotare o masă interactivă de jocuri educative pe teme istorice și console individuale cu jocuri educaționale și de perspicacitate pe care copiii le vor putea accesa stând pe băncile puse la dispoziție

– Epoca fierului și civilizația dacică

Epoca romană și civilizația sarmatică

-Epoca marilor migrații

-Evul mediu

-Magazin de suveniruri

Sala torturii. Sala este împărțită în trei încăperi care prezintă cele mai cunoscute metode de tortură din evul mediu.

-Perioada austriacă. Impreriul Habsburgic

-Perioada Imperiului Austro-Ungar

-Primul Război Mondial

-Perioada interbelică. Instaurarea administrației romanesti

-Al doilea Război Mondial

-Perioada comunistă

-Revoluția din decembrie 1989

-Premierele timișorene- evenimente speciale, invenții, premiere(de la personalități la realizări industriale sau culturale), care aduc prestigiu Timișoarei

-Sala machetelor

-Sala expozițiilor temporare sau itinerare

-Sala tezaurului

Mobilier urban: statuile din bronz care vor decora curtea interioară și zona pietonală din fața Muzeului vor avea rolul de a incita și a îndemna cetățenii să viziteze exponatele. Fie că sunt  singure sau în grup, statuile trebuie să reprezinte personaje pitorești și specifice istoriei Timișoarei.

 

  1. Centrul cultural polivalent în suprafață totală de 243,20 mp. va cuprinde: centrul de proiecte culturale, centrul de informare culturală, centrul de relații culturale internaționale, respectiv o galerie de artă și alte spații funcționale.
  2. Centrul cultural francez: laboratoare lingvistice, birouri, arhiva, săli de consiliu, zona expo, biblioteca/mediateca, ludoteca, săli de curs și alte spații funcționale.
  3. Centrul cultural german: birouri, săli de ședințe, arhiva, sala multifuncțională, laborator lingvistic, biblioteca/mediateca și alte spații funcționale. La mansardă s-a prevăzut o sala de conferință comună francez/german în suprafață de S=141,550 m

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share