Centrul Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive, Timişoara

A fost finalizat proiectul „Centru  Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive”, cod SMIS 39375, a cărui implementare a început în data de 23.08.2012, şi a fost finanţat în cadrul Regio – Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creştere.

Pe parcursul perioadei de implementare, proiectul în valoare de 12.164.238,36 lei (TVA inclusă), din care finanţare nerambursabilă4.624.952,84 lei, și-a atins obiectivul vizat prin crearea unui Centru Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor din Sectorul Automotive, infrastructură de afaceri care va susţine implementarea unui pachet de servicii şi a unor programe de training în beneficiul întreprinderilor din sector, toate acestea vizând creşterea competenţelor furnizorilor regionali din domeniul construcţii de maşini/automotive şi, implicit, creşterea performanţei sectorului automotive la nivel regional, fapt care va conduce la sprijinirea dezvoltării durabile a polului urban de creştere Timişoara prin creşterea atractivităţii zonei pentru investiţii.

Prin implementarea proiectului s-au realizat următoarele:

  • Construcţia unei clădiri şi a amenajărilor necesare funcţionării Centrului regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor din sectorul automotive.
  • Dotarea centrului cu echipamente de specialitate de ultimă generaţie folosite în industria automotive şi crearea unor servicii de utilizare colaborativă de către întreprinderi a echipamentelor achiziţionate prin intermediul proiectului.
  • Dotarea centrului cu echipamente şi mobilier în vederea desfăşurării în condiţii optime şi moderne a activităţilor de training şi formare, respectiv consultanţă şi asistenţă.
  • Valorificarea potenţialului academic al unui astfel de centru prin organizarea unei platforme de training, asistenţă şi formare în domeniul construcţii de maşini/automotive în vederea creşterii competenţelor furnizorilor regionali din domeniul construcţii de maşini/automotive.
  • Crearea a 5 locuri de munca.

 

Proiectul „Centrul regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor din sectorul automotive” este iniţiat pentru stimularea iniţiativelor antreprenoriale precum şi creşterea, respectiv dezvoltarea competenţelor IMM-urilor existente pe piaţă din sectorul economic automotive.

 

Cu o suprafaţă de circa 2000 mp, Centrul regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor din sectorul automotive este alcătuit din trei corpuri independente dar relaţionate funcţional. Astfel, în primul corp îşi va desfăşura activitatea academia de training funcţional, în timp ce două corpuri vor găzdui laboratoarele de mașini.

Prin atingerea obiectivelor propuse, prezentul proiect contribuie la dezvoltarea activităţilor economice în municipiul Timişoara, în vederea asigurării creşterii economice durabile a Polului de Creştere Timişoara.

Implementarea proiectului a fost asigurată de Echipa de Implementare a Proiectului (EIP), o structură constituită la nivelul Municipiului Timişoara, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice – Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest – Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional în Regiunea de Vest.

Stejarel Ionescu

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share