30/10/2020

CJ Hunedoara cere întreținerea drumului către lacul de agrement Cinciș

Starea drumului spre lacul Cinciș și obligațiile Primăriei Teliucu Inferior

Începând cu data de 16.01.2018, sectorul de drum DJ 687D Teliucu Inferior – Cinciș Cerna – Toplița – Hășdău – Lunca Cernii de Jos – Lunca Cernii de Sus – lim. jud. Caraș Severin, km 3+350 – km 10+100 se află în administrarea comunei Teliucu Inferior.

Contractul de administrare a fost încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 274/12.12.2017 la solicitarea Consiliului Local al comunei Teliucu Inferior în scopul realizării unor lucrări de investiții. Concret, este vorba despre lucrări de extindere a rețelei de apă potabilă.

Având în vedere starea avansată de degradare a sectorul de drum menționat, conducerea Consiliului Județean Hunedoara a solicitat în scris Primăriei Teliucu Inferior să execute lucrări de întreținere periodică pentru menținerea stării de viabilitate a sectorului de drum județean DJ 687D de la km 3+350 – km 10+100 (lungime totală de 6,750 km), astfel încât circulația rutieră să se desfășoare în condiții de siguranță și confort.

De asemenea, având în vedere Acordul Consiliului Județean Hunedoara privind lucrările de amplasare a conductei de alimentare cu apă potabilă – sat Cerna, pe sectorul de drum menționat, Primăriei Teliucu Inferior i s-a solicitat să notifice constructorul ce execută aceste lucrări cu privire la aducerea la starea inițială de viabilitate a sectorului de drum afectat.

Reamintim că Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, menționează condițiile de exploatare a drumurilor la art. 40 alin. (1): „Drumurile trebuie să fie semnalizate şi menţinute în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către administratorul drumului. În perioadele în care pe sectoarele de drum se desfăşoară lucrări de întreţinere, reparaţii, modernizare, reabilitare sau consolidare, această responsabilitate revine executantului lucrării.”

Consiliul Județean Hunedoara susține realizarea proiectelor de dezvoltare locală, dovadă în acest sens fiind celeritatea cu care a răspuns administrațiilor locale care au făcut solicitări în acest sens însă, în același timp, solicită cu fermitate respectarea prevederilor din contractele de administrare temporară a sectoarelor de drumuri județene.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share