Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Comisia Europeana: Recomandările specifice de ţară pentru România in anul 2016

comisia-eu

Comisia Europeană a publicat, la 18 mai 2016, pachetul referitor la Semestrul European 2016 care include propunerile de recomandări specifice de ţară adresate statelor membre UE, inclusiv României.

Comisia Europeană a adresat României, în acest an, un set de patru recomandări. Acestea se bazează pe Raportul de Ţară publicat de Comisia Europeană în februarie 2016 şi pe răspunsul oferit de România în aprilie 2016 prin intermediul Programului Naţional de Reformă şi a Programului de Convergenţă.

Comisia Europeană confirmă, în textul de prezentare a recomandărilor, o serie de progrese realizate de România precum îmbunătățirea colectării taxelor şi impozitelor, îmbunătăţirea condiţiilor pe piaţa muncii, propunerea unui plan integrat anti-sărăcie, susţinerea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate, îmbunătăţirea accesului la sistemul de sănătate pentru pensionarii cu venituri mici şi persoanele din comunităţile izolate, creşterea transparenţei şi a eficienţei administraţiei publice sau adoptarea legii privind guvernanţa corporativă.

Recomandări specifice făcute României de Comisia Europeană vizează politica fiscal-bugetară, stabilitatea financiară, politica socială şi ocuparea forţei de muncă, educaţia, sănătatea, administrația publică şi infrastructura. Acestea sunt orientate către domeniile în care se impune în continuare luarea de măsuri destinate asigurării stabilităţii fiscal-bugetare, creşterii competitivității economice, a atractivităţii pentru investiţii sau ocupării forţei de muncă.

Prioritățile Guvernului României converg cu recomandările propuse de Comisia Europeană. Programul Național de Reformă și Programul de Convergență prezentate de România, cuprind măsuri de răspuns la aceste provocări, aliniate cu programul de guvernare și prioritățile strategice asumate la nivel guvernamental.

Guvernul României va participa la reuniunile ministeriale ale Uniunii Europene destinate finalizării și adoptării, de către Consiliul UE, a recomandărilor specifice de ţară. În cea de-a doua jumătate a anului, în procesul naţional de punere în aplicare a recomandărilor, monitorizarea implementării va fi realizată pe baza unui plan de acţiune şi a unor rapoarte periodice de progres.

Informaţie de background

Prezentarea de către Comisia Europeană, în fiecare an, de propuneri de recomandări specifice de ţară face parte din procesul Semestrului European, un instrument de coordonare a politicilor economice şi a reformelor structurale în UE. Acesta are scopul să orienteze acţiunea statelor membre în sensul implementării anumitor reforme la nivel naţional în următoarele 12 – 18 luni şi să sprijine atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Recomandările Comisiei Europene pentru fiecare stat membru vor fi discutate la nivel ministerial în luna iunie în cadrul Consiliului UE, vor fi andosate politic la reuniunea Consiliului European din iunie 2016 şi apoi adoptate formal în luna iulie 2016.

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share