23/10/2020

Concurs de soluții ”Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment Multiplexity” Timișoara

Concursul are ca scop găsirea celei mai bune soluții pentru amenajarea terenului și imobilelor din cadrul fostului ansamblu industrial de pe str. Take Ionescu, aflate în proprietatea Municipalității din Timișoara, astfel încât să devină un centru pentru artă, tehnologie și experiment, care se va numi MultipleXity.

MultipleXity va fi un centru destinat experimentului cultural şi tehnologic prin multiple funcțiuni care se vor desfășura în fostele ateliere şi depouri de tramvaie de pe strada Take Ionescu 56-58 şi integrand și Muzeul Corneliu Miklosi (bd.TakeIonescu83).

Rolul MultipleXity este să faciliteze şi încurajeze prin experiment, iniţiative şi proiecte aflate la graniţa dintre tehnologie şi artă. MultipleXity va oferi un spaţiu deschis şi liber cu o infrastructură accesibilă pentru proiecte şi experiențe inovatoare. Aici se vor produce concepte şi produse artistice, tehnologice prin colaborare intensivă.

Concursul MultipleXity este promovat de Primăria Municipiului Timișoara (PMT), care este atât proprietarul terenului și al imobilelor care vor face obiectul viitoarei intervenții, cât  și autoritatea contractantă care va achiziționa în urma acestui concurs serviciile deproiectare pentru intervenția pe care odorește.

Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România (OAR), o organizație profesională care are ca misiune creșterea calității produsului arhitectural-urbanistic și promovarea acestui serviciu față de societate ca act de cultură de interes public. Procedura de atribuire se face prin concursul de soluții, desfășurat într-o singură fază, ce are ca finalitate atribuirea contractului de proiectare pentru acest obiectiv, deschis în România, țările Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene.

Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din Legeanr.98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților–UIA, prevederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației  în vigoare  privind  atribuirea  contractelor de achiziție public.

PREMIILE ACORDATE

Premiul I: contractul de proiectare cu valoarea maximă la nivelul sumei de 2.502.706,95 RON, fără TVA
Premiul II:  50.000 RON
Premiul III: 35.000 RON

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:
1. arh. Ana-Maria Zahariade
2. arh. Marius Miclăuș
3. arh. Constantin Gorcea
4. arh. Liviu Zăgan
5. arh. Ștefan Ghenciulescu
6. Sorina Jecza – manager cultural
7. Dan Diaconu – reprezentant AC, viceprimar PMT

Membri supleanți: 
8. arh. Sorin Ciurariu – reprezentant AC
9. arh. Daniela Calciu

CALENDARUL CONCURSULUI

25/01/2020  – Lansarea oficială a concursului (data publicării în SEAP)
14/02/2020 – Vizită sit
15/04/2020, ora 16:00 – Dată limită predare proiecte
23-26/04/2020 – Jurizare proiecte
27/04/2020 – Anunț oficial câștigător (conferință de presă cu juriul)

27/04/2020 – Publicarea rezultatelor pe site-ul oficial al competiției

Detalii pe site-ul OAR la:
+ ANUNȚ LANSARE MULTIPLEXITY

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:
+CENTRUL PENTRU ARTĂ, TEHNOLOGIE ȘI EXPERIMENT, MULTIPLEXITY

Pentru anunțuri și știri privind concursul ne puteți urmări pe:
+ FACEBOOK OAR
+ FACEBOOK OAR CONCURSURI

Distribuie acest articol Oficial Media
Share