24/06/2021

Consiliul Judetean Dambovita, precizari cu privire la repartizarea bugetului pe anul 2017

Am remarcat faptul că, în spațiul public, circulă informații eronate cu privire la repartizarea pe anul 2017 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor.

Facem precizarea că repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale este un atribut aflat strict în competența Consiliului Județean Dâmbovița. Mai mult decât atât, Consiliul Județean Dâmbovița a inițiat, în acest sens, sesiuni de consultare cu toți reprezentanții unităților administrativ-teritoriale (UAT-uri) anume pentru a crea o repartizare rațională a sumelor în funcție de priorități, proiecte și, mai ales, criterii precum: sumele alocate în anul 2016 de către Consiliul Județean Dâmbovița comparativ cu sumele repartizate în anul 2017 de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa (AJFP) Consiliului Județean Dâmbovița; sumele necesare pentru cofinanțarea proiectelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură locală; plata angajamentelor asumate; achitarea contribuțiilor datorate către asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

Prezența reprezentanților UAT-urilor la sesiunile de consultare este consemnată în convocatoarele existente la sediul Consiliului Județean Dâmbovița.

Dintr-o simplă analiză comparativă, cu excepția UAT Găești, fiecare localitate din Județul Dâmbovița a primit sume mai mari decât în anul 2016. S-a ținut cont de necesitatea închiderii unor proiecte pe care le au anumite unități administrativ-teritoriale (UAT Fieni și UAT Pucioasa). În speță, municipiile și orașele au primit alocări substanțiale, care țin de nevoia stringentă de realizare a unor obiective aflate în derulare și care vizează nu numai dezvoltarea UAT-ului în sine, ci a întregii zone din care localitatea în cauză face parte.

Repartizarea a ținut cont și de sumele alocate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, astfel încât suma alocată de la Consiliul Județean Dâmbovița să permită echilibrarea bugetului.

Menționăm că, la realizarea acestui buget, au fost luate în calcul expertizele făcute de echipe de specialitate din cadrul Consiliul Județean Dâmbovița, și anume: președintele și vicepreședinții, consilierii Cabinetului Președintelui, reprezentanți ai Direcției Generale de Infrastructură Locală și ai Direcției Economice.

Ne exprimăm regretul pentru faptul că, din păcate, unii reprezentanți ai UAT-urilor nu pot încă face diferența între o sumă prognozată în vederea alocării și o sumă alocată efectiv, alegând, din motive subiective, să denatureze procesul de echilibrare a bugetului în favoarea unor aprecieri și judecăți de valoare nefondate. Adăugăm că, inițial, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa a repartizat Consiliului Județean Dâmbovița suma de 41.354 mii lei pentru fundamentarea bugetului, pentru ca, ulterior, suma să fie diminuată la valoarea de 21.112 mii lei, diferența dintre cele două valori fiind repartizată UAT-urilor de către AJFP. În consecință, instituția noastră a repartizat suma primită în așa fel încât să existe un echilibru între alocările făcute de ea și AJFP.

Considerăm că această repartizare vine în sprijinul tuturor UAT-urilor atât în vederea finalizării unor proiecte derulate prin Programul Național de Dezvoltare Locală sau derulate în asociere cu Consiliul Județean Dâmbovița, cât și a elaborării unor PUG-uri menite să sprijine investițiile locale.

Pentru a evita alte discuții legate de repartizarea acestor sume, atașăm tabelul cu alocările financiare pentru fiecare UAT. anexă comunicat

Pe această cale, respingem orice încercare ce vine să creeze o imagine distorsionată a realității aspectelor mai sus-prezentate.

Totodată, facem apel la toți reprezentanții UAT-urilor să dea dovadă de responsabilitate înainte de a lansa în spațiul public aprecieri eronate sau fără fundament în legătură cu această repartizare.

Comunicat de presa Consiliul Judetean Dambovita

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share