10/04/2020

Consiliul Local Municipal: Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Târgovişte pentru anul 2019

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.08.2019, a votat proiectul de HOTĂRÂRE pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Târgovişte pentru anul 2019.

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 după cum urmează:

 1. Majorarea veniturilor totale cu suma de 2.040 mii lei, prin:
 • Majorarea cu suma de 1.796  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.06 ” Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”.
 • Majorarea cu suma de 244  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.09 ” Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat”.
 1. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 2.040  mii lei, prin:
 • Majorarea cu suma de 130 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 51.02 “ Autorități executive si legislative“, din care pe titluri:

–  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri și servicii  cu suma de 130 mii lei.

 • Majorarea cu suma de 869  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

–  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri și servicii  cu suma de 625 mii lei.

–  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Transferuri interne   cu suma de 244 mii lei

 • Majorarea cu suma de 1.041  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “ Locuințe, servicii si dezvoltare publica“, din care pe titluri:

–  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri și servicii  cu suma de 1.041 mii lei, din care 600 mii lei pentru cheltuieli privind iluminatul public și 441 mii lei în vederea suplimentării alocațiilor bugetare destinate serviciilor de pază pentru locurile de joacă.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne pe anul 2019 după cum urmează :

 1. Majorarea veniturilor totale cu suma de 22.112 mii lei, prin:
 • Majorarea cu suma de 22.112 mii lei a prevederilor la indicatorul 41.07.02.01 “Sume aferente creditelor interne”.
 1. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 22.112 mii lei, prin:
 • Majorarea cu suma de 1.870 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

–  Majorarea prevederilor bugetare la titlul  Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020   cu suma de 1.870 mii lei, în vederea suplimentării alocațiilor bugetare destinate cofinanțării proiectelor:

o    ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Grădiniței  “Rază de Soare ” din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, Cod proiect 122305 cu suma de 1.500 mii lei conform HCAÎL nr. 5776/25.07.2019.

o    ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea scolii gimnaziale “Matei Basarab” din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, Cod proiect 120281 cu suma de 200 mii lei conform HCAÎL nr. 5777/25.07.2019.

o    ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea scolii gimnaziale “Mihai Viteazul ” din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, Cod proiect 120295 cu suma de 170 mii lei conform HCAÎL nr. 5778/25.07.2019.

 • Majorarea cu suma de 6.000 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “Locuințe, servicii si dezvoltare publica“, din care pe titluri:

–      Majorarea prevederilor bugetare la titlul  Active nefinanciare    cu suma de 6.000 mii lei,

 • Majorarea cu suma de 14.242 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 84.02 “Transporturi“, din care pe titluri:

–      Majorarea prevederilor bugetare la titlul Active nefinanciare    cu suma de 14.242 mii lei.

Art. 3  Suma de 5.242 mii lei, ce urmează a fi trasă din creditul contractat de CEC BANK S.A. conform HCAÎL nr. 5815/22.08.2019 va fi utilizată după cum urmează:

Denumire obiectiv Suma (mii lei)
Reparații capitale străzi în municipiul Târgoviște – pachet 4 1.500,00
Reabilitare și modernizare drumuri de interes local  în municipiul Târgoviște –  Priseaca etapa II (documentatie tehnico economica si executie) 1.800,00
Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in municipiul Târgoviște – Lot 1 (documentatie tehnico economica si executie) 900,00
Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in municipiul Târgoviște – Lot 2 (documentatie tehnico economica si executie) 687,00
Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița (documentatie tehnico economica si executie) 355,00
TOTAL 5.242,00

 

Art. 4 Suma de 15.000 mii lei, ce urmează a fi trasă din creditul contractat de BCR S.A. conform HCAÎL nr. 5873/22.08.2019 va fi utilizată după cum urmează:

Denumire obiectiv Suma (mii lei)
Reabilitare și modernizare Stadionul Municipal Eugen Popescu din  Târgoviște, (documentatie tehnico economica si executie) 6.000
Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița (documentatie tehnico economica si executie) 2.500
Reabilitare și modernizare Parcul Mitropolie din  Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița (documentatie tehnico economica si executie) 500
Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Târgoviște, (documentatie tehnico economica si executie) 6.000
TOTAL 15.000

 

Art. 5 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2019 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre.

Bugetul creditelor interne rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexa nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre.

Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2019 rectificat este redat în anexa nr. 4 care face parte din prezenta hotărâre.

Lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul creditelor interne este redată în anexa nr. 5 care face parte din prezenta hotărâre.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share