26/10/2020

Consiliul Local Municipal Targoviste a stabilit cuantumul pentru bursele acordate elevilor

DSCN9066

Din Ordinul de ministru nr. 5.576/7.10.2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat se precizeaza:

„Art. 3.  – (1) Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor art.105 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

(2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.
Art. 4. – Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeaţean /consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

Astfel ieri prin H.C.L nr.154/ o9.07.2013 Consiliul Local Municipal Targoviste a aprobat in sedinta de consiliu Regulamentul de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial si liceal din invatamantul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Targoviste.

Prin urmare s-a aprobat cuantumul burselor de performanta si de merit pentru anul scolar 2015/2016 dupa cum urmeaza:

  1. Burse municipale de performanta- 200 de lei
  2. Burse municipale de merit– 50 de lei

Angajarea la plata a sumelor necesare acordarii burselor prevazute mai sus se face din bugetul local de la capitolul 65.10- Învatamant.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share