01/12/2021

Consiliul Local Municipal Târgoviște- Aprobarea sistemelor de încălzire cu energie regenerabilă

clm5-768x554

Consiliul Local Municipal Târgoviște a aprobat luna aceasta într-o ședință extraordinară, Proiectul de hotărâre privind participarea la Programul pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,- inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult-, a Liceului de Arte ”Bălașa Doamna” din municipiul Târgoviște.

De asemenea au fost aprobate și proiectele de hotărâre incluse în aceleași programe care vizează utilizarea energiei regenerabile și pentru Colegiul Național ”Ienăchiță Văcarescu” și Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din Târgoviște.

În raportul de specialitate al proiectului de hotârăre se arată următoarele:

În prezent, Liceul de Arte ”Bălașa Doamna” din Municipiul Târgoviște utilizează sistemul clasic de încălzire, respectiv bazat pe arderea gazelor naturale. Acest sistem are dezavantajul unor costuri ridicate de funcționare, precum și producerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin arderea combustibililor.

Implementarea acestui proiect va determina creșterea calității vieții locuitorilor din muncipiul Târgoviște prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.
Totodată prin implementarea acestui proiect se va respecta angajamentul Municipiului Târgoviște privind reducerea emisiilor de CO2 până în anul 2020 așa cum a fost prevăzut prin Planul de Acțiune privind Energia Durabilă al Municipiului Târgoviște.

Efectele proiectului de hotărăre privesc îmbunătățirea calității aerului, apei și solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului și a combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire și obținerea de apă caldă menajeră, precum și stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante, creșterea ponderii energiei produse din surse regenerabile.

liceul-de-arte-balasa-doamna-targoviste

Distribuie acest articol Oficial Media
Share