16/06/2021

Consiliul Local Municipal Târgovişte – Bază sportivă la Colegiul Naţional Constantin Carabella

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 28.02.2019, a votat proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 428/31.10.2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ’’Realizare bază sportivă la Colegiul Naţional Constantin Carabella din Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa’’.

Art. I Se modifică articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 428/31.10.2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ’’Realizare bază sportivă la Colegiul Naţional Constantin Carabella din Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul: «Realizare bază sportivă la Colegiul Naţional Constantin Carabella din Târgovişte, judetul Dâmboviţa», după cum urmează:

Indicatori tehnici:

La nivelul întregii unitați de învățământ:

suprafață incintă Colegiu national:                         8.769,00mp.   100,00%

-suprafață construcții pentru învățământ existente: 3.106,50mp.     35,42%

-suprafață construcții pentru învățământ propuse:  1.038,03mp.     11,83%

La nivelul zonei studiate pentru REALIZARE BAZA SPORTIVĂ:

-suprafață zonă studiată         teren reglementat:    2.500,00mp.       100,00%

-suprafață construcție sala de sport și anexa:  1.038,03mp.  41,52%

-suprafață teren  și pista alergare în aer liber      :    484,07mp.         19,36%

-suprafață platforme circulație:                                722,70mp.         28,90%

-suprafață spații verzi amenajate:                       255,20mp.  10,20%

La nivelul construcției Sala de sport și aneza vestiare, grupuri sanitare, spații tehnice

–  suprafața construită total = 1.038,03 mp ;

–  suprafața desfășurată total = 1.176,03 mp ;

–  suprafața utilă total = 973,83 mp ;

Din care :

–  suprafața construită sală sport = 884,00 mp ;

–  suprafața utilă sală sport = 847,52 mp ;

–  locuri în gradene = 140 spectatori ;

Durata de executie a proiectului

Durata minima de realizare a investiţiei este de 24 luni si durata de executie a lucrarilor este de 18 luni.

Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

 

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA :

DENUMIREA CAPITOLELOR SI VALOARE (FARA TVA) TVA VALOARE (INCLUSIV TVA) VALOARE (FARA TVA)
SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI  LEI  LEI  LEI  EURO
TOTAL  DEVIZ  GENERAL 2.951.009,63 556.446,82 3.507.456,45 622.562,74
TOTAL C+M 2.214.588,32 605.812,84 2.820.401,16 467.202,87

 

Art. II Sursa de finanțare al proiectului este Bugetul local al Municipiului Târgovişte.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share