30/10/2020

Consiliul Local Municipal Târgovişte – Bugetul pentru CULTURĂ în anul 2019

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședință ordinară în data de 19.04.2019, a votat proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2019.

Art. 8 Se aprobă programul manifestărilor culturale pe anul 2019 desfășurate de Teatrul Municipal Tony Bulandra, conform anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Din bugetul local, capitolul 67.02 Cultura, recreere și religie, titlul Bunuri şi servicii vor fi acordate următoarele sume pentru finanțarea de acțiuni social-culturale precum şi pentru acordarea de sprijin financiar, după cum urmează:

§  326 mii lei cheltuieli cu încălzirea bisericilor din Municipiul Târgovişte;

§  600 mii lei sprijin financiar acordat Arhiepiscopiei Târgovişte pentru finanțarea unor lucrări de reparații și modernizare  aferente bisericilor din Municipiul Târgovişte;

§  50 mii lei sprijin financiar acordat bisericilor aparținând altor culte decât cel ortodox pentru finanțarea unor lucrări de reparații și modernizare;

§  50 mii lei sprijin financiar acordat Arhiepiscopiei Târgovişte pentru organizarea Sărbătorii Sf. Nifon;

§  Sprijin financiar acordat Arhiepiscopiei Târgovişte pentru cantina sociala 120 mii lei;

§  Sprijin financiar acordat Universității Valahia – Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației pentru organizarea simpozionului “Teologie și tradiții, spiritualitate și modernitate. Contribuția patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și a traducătorilor de cărți bisericești la spiritualitatea și cultura românească” 15 mii lei;

§  Sume pentru promovarea de proiecte de interes general cu finanțare nerambursabilă 550 mii lei,  conform anexei nr. 9;

§  Sume pentru promovarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru tineret 50 mii lei, conform anexei nr. 10;

§  Sprijin financiar pentru Revista “Litere” 12 mii lei (HCL 10/2013);

§  Majorarea sprijinului financiar pentru Revista “Târgoviștea Literară ” la 12 mii lei (HCL 9/2013).

Distribuie acest articol Oficial Media
Share