27/11/2020

Consiliul Local Municipal Târgovişte – Desființare Stadion Eugen Popescu

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.06.2019, a votat proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnice în vederea obținerii autorizației de desființare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgoviște”

HOTĂRÂRE:

 Art. 1 (1) Se aprobă Documentația Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Desființare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare stadionul municipal Eugen Popescu din Târgoviște”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             (2) Valoarea lucrărilor pentru desființare (C+M) este de 470.273,60 lei cu TVA.

Art. 2 (1) Se aprobă desființarea construcțiilor Corp C10, C12, C13, C15 și turn TV.

           (2) Desființarea construcțiilor C10-peluză, C12-tribuna a 2-a, C13-vestiarul de sub tribuna a 2-a, tabela de afisaj și a turnului TV se va realiza după obținerea Autorizației de Desființare

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică – Compartiment Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share