31/10/2020

Consiliul Local Municipal Târgovişte – Extindere reţea de gaze naturale pe strada Vidin

 Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședință ordinară din data de 19.04.2019, a votat proiectul de Hotărâre privind aprobarea investiţiei „Extindere reţea de gaze naturale pe strada Vidin, localitatea Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”.

Art. 1 Se aprobă proiectul de investiție „Extindere reţea de gaze naturale pe strada Vidin, localitatea Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”.

Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de cofinanţare prin care se cedează în folosinţa Societății Distrigaz Sud Reţele investiţia „Extindere reţea de gaze naturale pe strada Vidin, localitatea Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Daniel-Cristian Stan, în vederea semnării Contractului de cofinanţare pentru proiectul de investiţie.

Art. 4 Se aprobă execuţia lucrării ca urmare a încheierii contractului de cofinanţare prevăzut la articolul 2, pentru acordarea accesului la sistemul de distribuţie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuţie, între Societatea Distrigaz Sud Reţele, ENGIE România S.A. şi Municipiul Târgovişte.

Art. 5 Valoarea totală stabilită a investiției (strada Vidin, în lungime de 190 m.l.) este de 53.063,29 lei cu TVA, defalcată astfel:

       12.066,60 lei cu TVA – investiție suportată de ENGIE România S.A.

       40.996,69 lei cu TVA – investiție suportată de Municipiul Târgoviște.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share