01/04/2020

Consiliul Local Municipal Târgovişte – Festivalul Național de Folclor „Ion Dolănescu”

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedință extraordinară, astăzi, 12.09.2018, a aprobat proiectul de HOTĂRĂRE privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște,  Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Fundația Culturală „Ion Dolănescu” în vederea organizării celei de-a V-a ediții a Festivalului Național de Folclor „Ion Dolănescu”, în perioada 22-23 septembrie 2018 crystaltile2.

Art download uhd. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Fundația Culturală „Ion Dolănescu” în vederea organizării celei de-a V-a ediții a Festivalului Național de Folclor „Ion Dolănescu”, în perioada 22-23 septembrie 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre Download Wizard of Legends.

Art. 2 Suma de 30.000 lei reprezentând contribuția Consiliului Local Municipal Târgoviște în vederea organizării Festivalului Național de Folclor „Ion Dolănescu”, va fi asigurată din prevederile bugetare cuprinse la capitolul 67.02 Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii și va fi decontată pe bază de documente justificative 프록시 우회.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments