27/11/2021

Consiliul Local Municipal Târgoviște- Modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13

 În ședința extraordinară întrunită astăzi, 19.10.2017  de către Consiliul Local Municipal Târgoviște a fost aprobată hotărârea privind modificarea H.C.L. nr. 91/13.03.2017 referitoare la aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Grădiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”.

Astfel, potrivit Articolul 1 al H.C.L. nr. 97/13.03.2017 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Se cofinanţează obiectivul de investiţii „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”, cu suma de 70.015,41 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finanţează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile defezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.”

Distribuie acest articol Oficial Media
Share