25/10/2020

Consiliul Local Municipal Târgovişte – Reabilitare și modernizare Grădinița 13

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară  în data de 28.02.2019, a votat proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 90/13.03.2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea, modernizarea şi echiparea Grădiniţei cu program prelungit nr. 13, din Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”.

Art. I Se modifică articolul 1 din cuprinsul H.C.L. nr. 90/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea, modernizarea şi echiparea Grădiniţei cu program prelungit nr. 13, din Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”, astfel:

      Indicatorii tehnico – economici ai investitiei:

1.Valoare totala (INV) , inclusiv TVA: 3.645.024,04 lei, din care:

     – constructii montaj (C+M):             2.057.957,95 lei.

  1. Esalonarea investitiei: (INV/C+M),exclusiv TVA:

– Anul I:                 3.072.759,86 lei / 1.729.376,43 lei.

AN An1
lei Total 3.072.759,86
C+M 1.729.376,43
euro Total 648.097,50
C+M 364.755,01

 

  1. Durata de realizare (luni): 12 luni;

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

Dimensiuni construcţie Grădiniţă
Regim de înălţime S+P+1E
Lungime 57,21 m
Latime 34,99 m
H streasina +8,93 m
H maxim Coama +8,23 m
Suprafata construita 962,00 mp
Suprafata constr. desfasurata 2134,25 mp
Categoria de importanta C
Clasa de importanta III

Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz:

–         Reducerea consumului de energie  cu minim 25%.

Art. II  Sursele de finanțare ale proiectului sunt Programul Național de Dezvoltare Locală si Bugetul local.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share